September 27, 2022
News Ticker

Află proiectele de hotărâre propuse spre aprobare la ședința Consiliului Județean Dâmbovița!

În conformitate cu art. 179, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se
convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, în ziua de
06.10.2021, ora 14.00, care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale ce urmează
să fie realizate în anul 2021, al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Prezintă: Georgescu Florin Dan – manager
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 320/2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2021 pentru
elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice,
expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli
asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează
să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2021-2023.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 330/2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții, în anul 2021,
pentru accesarea unor fonduri în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea includerii în lista de
investiții, pe anul 2021, a obiectivului ”Construire parcare supraterană în incinta Spitalul Județean de
Urgență Târgoviște”.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori și a documentației tehnicoeconomice,
faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Extinderea Secției Cardiologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgoviște – str. Tudor Vladimirescu, nr. 48”.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unităţile de cult în anul
2021.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de
cofinanțare pentru obiective de investii finanțate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a principalilor indicatori
tehnico – economici estimați pentru includerea pe lista de investiții a obiectivelor de investiții finanțate
prin asociere/parteneriat cu UAT-urile din județ prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
9. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Raciu, prin Consiliul Local al comunei Raciu,
pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare bază sportivă în comuna Raciu, sat Șuța Seacă,
județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
10. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Răzvad, prin Consiliul Local al comunei
Răzvad, pentru realizarea în comun a investiției „Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a
gospodăriilor de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ719), sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad,
județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
11. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Răzvad, prin Consiliul Local al comunei
Răzvad, pentru realizarea în comun a investiției „Construire piste biciclete pe strada Tudor
Vladimirescu (DJ719) în satul Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”
prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
12. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Răzvad, prin Consiliul Local al comunei
Răzvad, pentru realizarea în comun a investiției „Execuția tramei stradale, a șanțurilor de scurgere a
apei pluviale și a podețelor de acces la gospodăriile de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ719) în satul
Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare
Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
13. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială orașul Răcari, prin Consiliul Local al orașului Răcari,
pentru realizarea în comun a investiției „Construire pod peste pârâul Ilfovăț, oraș Răcari, județul
Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
14. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri din domeniul public al județului
Dâmbovița situate în comuna Șotânga
Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre județul Dâmbovița, prin Consiliul
Județean Dâmbovița, cu municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în
vederea participării la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de toamnă, organizat în perioada
11.11.2021 – 14.11.2021.
Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
16. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte.
Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea includerii în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a obiectivului ,,Modernizare
DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tătarului, km 24+366 – 29+900”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea includerii în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a obiectivului „Modernizare
DJ 503 și DJ 611 pe traseul limită județ Teleorman – Glogoveanu – Fierbinți – limită județ Argeș –
ETAPA II”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea includerii în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a obiectivului „Dezvoltarea
infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci –
Padina – Peştera”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea includerii în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a obiectivului ,,Reabilitare și
modernizare DJ 724 Malu cu Flori-Pucheni”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea includerii în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a obiectivului „Reabilitare DJ
712 A Runcu – Râu Alb”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea includerii în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a obiectivului „Reabilitare și
modernizare DJ 716 Priboiu – Glodeni”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția unei stații de
monitorizare la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru obținerea autorizației
de securitate la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 60.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes județean.
Prezintă: Igescu Carmen – director executiv
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2021.
Prezintă: Igescu Carmen – director executiv

PREŞEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1