December 7, 2023
News Ticker

Pr.Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! Sf.Voievod Neagoe Basarab, model autentic de politician creștin!

500 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEȘNICE A SF. VOIEVOD NEAGOE BASARAB, MODEL AUTENTIC DE POLITICIAN CREȘTIN PENTRU TOȚI CONDUCĂTORII NOȘTRI

„Iubitu mieu fiu, mai nainte de toate să cade să cinsteşti şi să lauzi neîncetat pre Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi Ziditoriul nostru cel înţelept, şi zioa şi noaptea şi în tot ceasul şi în tot locul. Şi să foarte cuvine să-l slăveşti şi să-l măreşti neîncetat, cu glas necurmat şi cu cântări nepărăsite, ca pre cela ce ne-au făcut şi ne-au scos din-tunerec la lumină şi den nefiinţă în fiinţă.“

Acest sfat îl dădea acum mai bine de jumătate de mileniu Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Domn cu apucãturi împãrãteşti, adevãrat bazileu bizantin, promotor al Renaşterii, de facturã creştinã, dar şi un model de domnie pãmânteanã, cum a fost adesea numit. Acest îndemn este deosebit de valabil și astăzi, pentru că numai punându-L pe Dumnezeu la temelia tuturor lucrurilor, gândurilor și acțiunilor noastre vom putea răzbi în viață și vom putea face ceea ce trebuie. Iar, prezentul ne oferă din belșug exemple, dar și contra exemple pe măsură! Credința este valoarea fundamentală a civilizației umane, fără de care totul se prăbușește, de aceea avem nevoie de ea, atât în viața personală, cât și în cea publică. Oameni simpli sau politicieni, demnitari sau simpli slujitori ai statului, cu toții trebuie să pornim de la valorile credinței, sprijinind activitatea Bisericii noastre strămoșești, cea care a plămădit neamul nostru în istorie!

Sfântul Voievod Neagoe Basarab datorează credința sa puternică și atașamentul față de valorile Evangheliei lui Hristos, binefăcătoarei întâlniri cu Sf. Ier. Nifon, cel care i-a descoperit frumusețea tezaurului de înțelepciune al Ortodoxiei străbune și l-a pregătit pentru slujirea la care Domnul l-a chemat mai târziu, în slujba Bisericii și a neamului nostru.

Este remarcabil faptul că Voievodul Neagoe Basarab este artizanul principiului rezistenței prin cultură, fiindcă el a înțeles că, în vremuri de restriște, prin intermediul spiritualității și al culturii, poți ieși biruitor, chiar dacă pe plan militar ești înfrânt. Conștient că era imposibil a rezista militar în fața puterii dominante a timpului său – Imperiul otoman, dar, în același timp, bine cunoscând profunzimea spiritualității și a culturii noastre ortodoxe, Neagoe Basarab a intuit că un neam nu poate fi supus sau învins decât numai atunci când i se distrug rădăcinile culturale și își pierde credința.

Cultura și spiritualitatea ortodoxă sunt mijloacele prin care neamul nostru dăinuie în istorie, de aceea, Sf. Voievod Neagoe Basarab a promovat o politică de sprijinire a Bisericii noastre străbune, sub toate aspectele, în țară, cât și în tot spațiul răsăritean ortodox.

De aceea, de numele său se leagă, la noi, construirea multor biserici și mânăstiri, dintre care de departe cea mai frumoasă este impunătoarea Catedrală mitropolitană din Târgoviște. Tot el a sprijinit tipărirea Tetraevangheliarului de către Ieromonahul Macarie, în anul 1512, la Târgoviște.

În timpul domniei sale a avut loc proclamarea primei canonizări cunoscute pe teritoriul țării noastre, în anul 1517, a Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, și bineînțeles aducerea moaștelor acestui mare ierarh într-un impresionant pelertinaj, la Târgoviște. Tot el are marele merit de a fi mutat reședința mitropolitană de la Argeș la Târgoviște…

Politicienii de astăzi, ca și toți cei ce doresc să se implice în viața publică trebuie să aibă în vedere, mereu, acest principiu al Sfântului Voievod și anume sprijinirea întotdeauna a Bisericii și punerea credinței pe primul plan, deoarece aceasta este condiția sine qua non a clădirii unei civilizații echilibrate, prospere și mai ales cu viitor.

Pentru aceasta, dincolo de ideologii și apartenențe politice, orice politician care dorește să izbândească și să fie de folos neamului nostru nu trebuie să uite că numai promovând credința, te poți bucura de singura glorie care nu se risipește în furtunile istoriei și numai prin intermediul valorilor creștine, poți fi de folos neamului tău!

Avem multe de învățat de la Sfântul Voievod Neagoe Basarab, mai ales astăzi, când comemorăm jumătate de mileniu de la trecerea sa la cele veșnice. De altfel, de aceea, cu smerenie, alături de părinții mei am decis să ne legăm numele de marele sfânt, atunci când am sprijinit pe preotul Dragos Badescu la ridicarea celei mai noi biserici târgoviștene, în Cartierul Tineretului, ce poartă hramul Sf. Voievod Neagoe Basarab și pe care astăzi, mai mult ca oricând îl invoc în rugăciunea mea!

Să ne dăruiască Bunul Dumnezeu acea înțelepciune care a călăuzit în istorie pe înaintașii noștri, iar prin mijlocirea Sfântului Neagoe să ne împărtășească atașament și creștere întru Ortodoxia străbună!

Pr. Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1