June 13, 2024
News Ticker

Află proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Județean Dâmbovița!


Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Dâmbovița
nr. 82/05.04.2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția de dotări necesare
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în anul 2021.
Prezintă: Sandu Ionela – director general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia unui sistem de
ecografie multifuncțional la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia unei Bariere
acces la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția unui „Sistem
VUE PACS cu postprocesare intellispace” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 283/2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2021 pentru
elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice,
expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli
asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează
să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2021-2023.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori și a documentației tehnico –
economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul ,,Extinderea Secției Cardiologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgoviște – str. Tudor Vladimirescu, nr. 48”.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale
și a cheltuielilor de cofinanțare, în anul 2021, pentru unele obiective incluse în Programul Național de
Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2013.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea pe lista de
investiţii a unor obiective noi de infrastructură rutieră și modificarea indicatorilor estimați la obiective
aflate în derulare.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
,,Protejarea corpului și a platformei drumului prin șanțuri și rigole pavate și podețe laterale”.
Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
10. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui administrator la
S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A., la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa
este acţionar unic.
Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui administrator la
  S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa
  este acţionar unic.
  Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
  12. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui administrator la
  S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A., la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul
  Dâmboviţa este acţionar unic.
  Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
  13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării listei bunurilor din domeniul public al
  județului Dâmbovița, aferente sistemelor de alimentare cu apă, care se transmit ca bunuri de retur
  cătreS.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.
  3/2624/29.01.2009.
  Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
  14. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa în
  Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte.
  Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
  15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dâmbovița în
  Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița.
  Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv
  16. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea contractării unei finanțări
  rambursabile.
  Prezintă: Igescu Carmen – director executiv
  17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2021.
  Prezintă: Igescu Carmen – director executiv

  SUPLIMENTAR

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția unui
  echipament de transport neonatal – incubator cu targă, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, în
  anul 2021.
  Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții, în
  anul 2021, pentru accesarea unor fonduri în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice
  și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.
  Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul
  Judeţean Dâmboviţa, de către S.C. Heidelberg Cement România S.A., cu material calcaros pentru
  întreținerea și reabilitarea unor drumuri județene și locale.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  21. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
  de infrastructură rutieră ,,Modernizare străzi în comuna Doicești, județul Dâmbovița” derulat în
  asociere de județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și unitatea administrativ teritorială
  Doicești, prin Consiliul Local Doicești.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  22. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de utilizare a unui sector aparținând DJ 401A
  pentru realizarea obiectivului ,,Amenajare trotuare, spații de parcare și accese la proprietăți pe DJ
  401A, comuna Potlogi, județul Dâmbovița”.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

  PREŞEDINTE,
  dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1