September 27, 2022
News Ticker

A 2-a sesiune de admitere, la Universitatea Valahia din Târgoviște

Universitatea „Valahia” din Târgovişte organizează, începând cu  6 septembrie 2021, a doua sesiune de admitere.

Pentru programele de licenţă, master, doctorat şi conversie profesională procesul de înscriere este online la adresa https://admitere.valahia.ro/, iar pentru programele de formare psihopedagogică, înscrierile se desfăşoară la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H, parter.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi să studieze la una dintre cele 10 facultăţi un număr de 321 de locuri bugetate la licenţă şi 410 locuri bugetate la master. Pentru studiile  universitare de doctorat, candidaţii au la dispoziţie 10 locuri bugetate. La acestea se adaugă şi locurile cu taxă pentru cele trei niveluri de studii universitare ( licenţă, master, doctorat).

Informații complete despre calendarul admiterii, locurile disponibile și despre procesul de înscriere, precum și tutorialul privind modul de completare al înscrierii online pe platformă pot fi găsite pe site-ul Universității „Valahia” din Tâgovişte, în secțiunea dedicată admiterii https://admitere.valahia.ro/ sau pe site-urile şi la secretariatele facultăţilor https://www.valahia.ro/ro/facultati .

 

 

 

 

 

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1