February 21, 2024
News Ticker

Inspectoratul Școlar Județean! Află rezultatele înregistrate în sesiunea august-septembrie la Examenul de Bacalaureat, în Dâmbovița!

Ministerul Educației a publicat astăzi, 31 august, pe  site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2021.

Rezultatele au fost afișate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Rata de promovare înregistrată în sesiunea august – septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 este 30,3%. În aceeași sesiune a anului trecut, înainte de soluționarea contestațiilor, procentul candidaților promovați a fost 31,5%.

La nivelul județului Dâmbovița, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 29,53%, în creștere cu 2,77% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea august-septembrie a anului trecut (26,76%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 30,99%, iar pentru promoțiile anterioare 26,48%.

Au promovat 230 de candidați, dintr-un total de 779 de candidați prezenți (526 de candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 253 de candidați prezenți din promoțiile anterioare).

 

Pe probe de examen, situația este următoarea:

Proba E)a) – Limba și literatura română – rata de promovare este de 61,77%

Proba E)c) – Proba obligatorie a profilului (Matematică/ Istorie) – rata de promovare este de 38,73%

Proba E)d) – Proba la alegere a profilului și a specializării – rata de promovare este de 56,10%.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 31 august, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 3 septembrie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE DE BACALAUREAT

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, PROF. HOMEGHIU CĂTĂLINA

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1