May 28, 2024
News Ticker

Află proiectele de hotarare înscrise pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Județean Dâmbovița!

Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 229/06.11.2020 privind organizarea și aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Prezintă: Popa Stănescu Dănuț Nicolae – secretarul general al județului
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Dâmbovița nr. 59/24.03.2021 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind investițiile Complexului
Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște, în anul 2021.
Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de active fixe
(aparatură medicală şi dispozitive medicale) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru realizarea obiectivului
de investitii „Sistem de climatizare” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2021.
Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 86/05.04.2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiții a
obiectivului ”Extinderea Secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște – str.
Tudor Vladimirescu, nr. 48”.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în
anul 2021 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor,
proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și
altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare
externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada
2021-2023.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 208/24.09.2020 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa pentru
perioada 2021 – 2027.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 –
2027 din judeţul Dâmboviţa.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unităţile de cult în anul
2021.
Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a principalilor indicatori
  tehnico – economici estimați pentru includerea pe lista de investiții a obiectivelor de investiții finanțate
  prin asociere/parteneriat cu UAT-urile din județ prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  11. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Conțești, prin Consiliul Local al comunei
  Conțești, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare străzi în comuna Conțești, județul
  Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  12. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Morteni, prin Consiliul Local al comunei
  Morteni, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare drumuri locale în comuna Morteni,
  județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  13. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vișina, prin Consiliul Local al comunei
  Vișina, pentru realizarea în comun a investiției „Teren de sport multifuncțional în comuna Vișina,
  județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  14. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vlădeni, prin Consiliul Local al comunei
  Vlădeni, pentru realizarea în comun a investiției „Construire bază sportivă în comuna Vlădeni, județul
  Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  15. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială orașul Fieni, prin Consiliul Local al orașului Fieni,
  pentru realizarea în comun a investiției „Reabilitare străzi oraș Fieni – cartier Malu Roșu (Iacobi-
  Vlădești-Ceptureanu-Mitaru) – adiacente strada Carierei și străzi adiacente sat Costești” prin Programul
  Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  16. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială orașul Răcări, prin Consiliul Local al orașului Răcări,
  pentru realizarea în comun a investiției „Construire pod peste râul Colentina, str. Prof. Ioana Ivan, satul
  Colacu, orașul Răcari, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  17. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Doicești, prin Consiliul Local al comunei
  Doicești, pentru realizarea în comun a investiției „Asigurare scurgere ape pluviale pe str. Constantin
  Brâncoveanu în comuna Doicești, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  18. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Dragodana, prin Consiliul Local al comunei
  Dragodana, pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare loc de joacă – zona pentru sport în satul
  Străoști, comuna Dragodana” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
 2. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Nucet, prin Consiliul Local al comunei Nucet,
  pentru realizarea în comun a investiției „Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrarea la fiecare
  proprietate pe DJ 722 și DC 57 comuna Nucet, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de
  Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  20. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de
  cofinanțare pentru obiective de investii finanțate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.
  Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu
  21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a 132,30 mc volum brut masă
  lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului situat în comuna Brănești, sat Priboiu,
  Aleea Sinaia nr.60.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv
  22. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița și în
  administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unor bunuri imobile din categoria sistemelor de
  alimentare cu apă.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv
  23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării listei bunurilor din domeniul public al
  județului Dâmbovița, aferente sistemelor de alimentare cu apă, care se transmit ca bunuri de retur către
  S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.
  3/2624/29.01.2009.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv
  24. Proiect de hotărâre privind desfășurarea Programului de Internship al Consiliului Județean
  Dâmbovița.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv
  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul
  Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea a II-a 2021.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv
  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor bunuri imobile (terenuri și drum
  de exploatare agricolă DE256) care aparțin domeniului public al județului Dâmbovița situate în comuna
  Șotânga, sat Șotânga, punct Sector Minier Șotânga.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv
  27. Proiect de hotărâre privind actualizarea denumirii unui obiectiv de investiții de interes
  județean.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza „Studiu de
  fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții „Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul
  Dâmbovița”.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  29. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
  Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” SA, a amplasamentului imobilului situat
  în Târgovişte,Bulevardul Regele Carol I, nr. 51 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
  obiectivului de investiții „Construire Stadion Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița”.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean
  Dâmbovița nr. 240/28.07.2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea includerii pe lista
  de investiţii a unor obiective de infrastructură.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele
  obiective de infrastructură rutieră derulate în asociere.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  32. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de utilizare a suprafeţelor de teren aferente
  DJ 710 A pentru realizarea obiectivului „Pod pe DJ 710 A din satul Valea Lungă Cricov”;
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
  Dâmbovița nr. 75/15.03.2018 privind aprobarea modelului cadru pentru acordul prealabil și autorizația
  de amplasare și executare lucrări în zona drumurilor județene.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricții temporare de circulație pe
  tronsonul din drumul județean DJ 720, Răzvad (DN 72) – Moreni – limită județ Prahova, cuprins între
  km 2+355 (intersecția cu DJ 720C) – km 4+020 (intersecția cu DJ 720A).
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricții de circulație cu caracter
  permanent pe drumul județean DJ 719, Târgoviște – Valea Voievozilor.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2021.
  Prezintă: Igescu Carmen
  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 35.000.000
  lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru
  unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
  Prezintă: Igescu Carmen

  SUPLIMENTAR

  38. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 5 la Contractul de asociere
  nr. 60/2532/14.03.2012 încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Nucet.
  Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
  39. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa în
  Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte.
  Prezintă: Stoica Dorina – director executiv

  PREŞEDINTE,
  dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1