September 30, 2023
News Ticker

Prefectura Dâmbovița! Masca de protecție obligatorie în Comuna Morteni!

HOTĂRÂREA nr. 137/25.08.2021

privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

 

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 826/05.08.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 8404/25.08.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 137, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 25 august 2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori în comuna Morteni (4,47/1000 locuitori);

               (2)  La nivelul unității administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 3/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 826/05.08.2021;

(3) În unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 alin. (1) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 26.08.2021;

Art.2.  Se aprobă instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice, stații pentru transportul în comun, mijloace de transport în comun, la locul de muncă precum și în alte zone cu potențial de aglomerare de pe raza comunei Morteni;

               Art.3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarului, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Morteni.

 

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

  1. ing. AURELIAN POPA

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1