June 13, 2024
News Ticker

Inspectoratul Școlar Județean! Informare privind ultima probă scrisă la Examenul de Bacalaureat, în Dâmbovița!


La Proba E)d) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2021 au fost prezenți 483 candidați (82.00% din totalul de 589 candidați înscriși la această probă. Au fost absenți 106 candidați.

La această probă nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremele de corectare pentru această probă vor fi publicate la ora 15:00, pe site-ul dedicat subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august 2021, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE DE BACALAUREAT

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF. HOMEGHIU CĂTĂLINA

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1