January 28, 2022
News Ticker

Noutate editorială! Voievodul Mihai Viteazul – Apărător și Mărturisitor al Credinței Strămoșești!

Acest volum sintetizează cele mai importante date și opinii în legătură cu personalitatea istorică impresionantă a Voievodului Mihai Viteazul, la 420 de ani de la moartea sa martirică, în spiritul Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 5.612/2008, prin care Arhiepiscopia Târgoviștei este solicitată să continue alcătuirea studiilor și eforturilor care vor conduce la eventuala canonizare a domnitorului Mihai Viteazul, primul mare unificator al neamului nostru.

Tipărit în excepționale condiții grafice, volumul apare în acest an în care comemorăm moartea sa martirică și aniversăm 520 de ani de la sfințirea Mânăstirii Dealu, loc sacru și plin de reverberații pentru toți românii, deoarece aici se află depus, într-un sarcofag maiestuos, întru așteptarea Învierii, capul acestui mare și important martir și erou al națiunii române și al credinței creștine.

Mesajul acestui demers editorial este elocvent rezumat, în Precuvântare, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon: Voievod evlavios, cu viață sfântă, atașat de valorile Ortodoxiei noastre strămoșești, Mihai Viteazul a reușit, cu credință puternică în Dumnezeu, cu abnegație și curaj, să fie unul dintre cei mai de seamă și mai cunoscuți apărători ai civilizației creștine. El a susținut cu înțelepciune, echilibru și jertfelnicie opera pastoral-misionară a Ortodoxiei românești, fiind ctitor și binefăcător a numeroase biserici și mânăstiri, sprijinitor al Ierarhilor, preoților și călugărilor noștri pentru întărirea activității ecleziale în societatea de atunci și pentru conferirea unei cât mai mari demnități Bisericii noastre străbune. Chiar Papa Clement al VIII-lea l-a apreciat în cuvinte glorioase, numindu-l „cavaler al lui Hristos și apărător al Creștinătății”.

Viața sa duhovnicească, intensă și pilduitoare, plină de evlavie, eroismul faptelor sale de arme, marea sa contribuție la sprijinirea misiunii pastorale a Bisericii noastre, precum și la apărarea Creștinătății și a Europei în vremuri întunecate, conferă îndreptățirea de a se continua demersurile pentru canonizarea Voievodului Mihai Viteazul.

Personalitatea domnitorului Mihai Viteazul străbate veacurile și se constituie într-un autentic model de viață și de acțiune creștină și românească, care poate inspira și generațiile de astăzi.

Lucrarea publicată cuprinde articole și studii ale unor reputați teologi, istorici și oameni de cultură care elogiază pe acest mare și cel dintâi unificator al țărilor române, reliefând dimensiunea sa sfântă și mărturisitoare.

 

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1