April 21, 2024
News Ticker

Prefectura Dâmbovița! Solicitare către Cabinetul Cițu din Fondul de Rezervă al Guvernului!

Având în vedere aspectele semnalate de către Subprefectul județului Dâmbovița, jr. Dragotă-Zamfir Ana-Maria, în cadrul Ședinței Colegiului Prefectural din data de 30.07.2021, cu privire la situația generată de acumularea deșeurilor de pe raza Lacului de Acumulare Pucioasa și luând act de adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 18.731/30.07.2021, prin care ni se aduce la cunoștință faptul că, urmare a fenomenelor hidrometeorologice din ultima perioadă, a fost afectat drumul județean DJ 714, de pe raza comunei Moroeni, ieri, 02.08.2021, în baza Ordinului Prefectului nr. 275/02.07.2021, o comisie formată din specialiști din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, Instituției Prefectului – județul Dâmbovița și Consiliului Județean Dâmbovița, sub coordonarea d-nei Subprefect, jr. Dragotă-Zamfir Ana-Maria, s-a deplasat în zona Pucioasa, Buciumeni, Moroeni.

            În urma deplasării, s-a constatat că drumul județean pietruit DJ 714, ce face legătura între zona Zănoaga și zona Padina-Peștera, pe malul drept al lacului de acumulare Bolboci, pe o lungime de circa 3 km, este afectat în mai multe puncte de eroziuni și prăbușiri ale terasamentului cu înălțimi de până la 50 m, fiind afectate și culeele podului peste pârâul Vârtaleș.

            Totodată, au fost constatate depozite necontrolate de material lemnos, peturi și resturi menajere în următoarele zone: pe luciul de apă al Lacului de Acumulare Pucioasa, deșeuri antrenate de viiturile ce au tranzitat localitățile situate în amonte de acumulare, din cauza neefectuării salubrizării și igienizării cursurilor de apă de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective, aceste deșeuri fiind depozitate necontrolat pe malurile cursurilor de apă. La data efectuării verificărilor în teren, personalul de exploatare a Lacului de Acumulare Pucioasa realiza lucrări de igienizare a luciului de apă în zona echipamentelor hidromecanice; la confluența pârâului Țâța cu râul Ialomița, pe raza comunei Buciumeni; în zona podului de pe drumul național DN 71, amonte și aval, în localitatea Glod, comuna Moroeni.

            S-a remarcat, de asemenea, că pe o porțiune de circa 10 m, balustrada metalică de pe partea dreaptă a podului de pe  DN 71, sat Glod, precum și balustrada metalică de pe partea dreaptă a podului de pe DJ 715 din comuna Buciumeni sunt rupte.

            În același timp, pe DN 71, în zona km 32+000, drumul prezintă tasări și denivelări ale părții carosabile de pe sensul de mers către Sinaia, circulația desfășurându-se pe un singur sens. Referitor la acest aspect, Instituția Prefectului – județul Dâmbovița va sesiza Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița cu privire la verificarea situației constatate.

            Ca și măsuri, comisia propune monitorizarea în permanență a zonelor afectate de către instituțiile competente, montarea de panouri de avertizare în zona celor două poduri de către S.D.N. Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița, efectuarea și urmărirea lucrărilor de curățare a Lacului de Acumulare Pucioasa și a zonelor cu deșeuri de către S.G.A. Dâmbovița și G.N.M. Dâmbovița, precum și întocmirea de către Instituția Prefectului-județul Dâmbovița, împreună cu Consiliul Județean Dâmbovița a unui Proiect de Hotărâre de Guvern privind solicitarea alocării unor sume de bani din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului cu privire la segmentul de drum menționat mai sus.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1