May 16, 2022
News Ticker

Cereri de propuneri de 12 milioane euro in sprijinul massmedia

Comisia lansează cereri de propuneri în valoare de 12 milioane de euro în sprijinul mass-mediei de știri și al sferei publice a UE

Comisia a publicat patru noi cereri de propuneri menite să stimuleze o sferă publică dinamică și diversificată și să promoveze accesul cetățenilor la informații fiabile în întreaga UE.

O cerere de propuneri va sprijini conținutul media multilingv privind chestiunile europene prin intermediul platformelor digitale, iar celelalte vizează creșterea producției de conținut în acest domeniu prin intermediul unei rețele de posturi de radio. În plus, un proiect-pilot va sprijini rețelele media pentru tineret care produc conținut care îndeamnă la reflecție cu privire la chestiunile curente prin intermediul formatelor și al evenimentelor de pe platformele de comunicare socială.

În plus, o acțiune pregătitoare pentru platformele media urmărește să îmbunătățească accesul cetățenilor la informații de încredere, implicând furnizorii de servicii audiovizuale și de presă scrisă. Finanțarea din partea UE a acestor cereri de propuneri se ridică, în total, la aproape 12 milioane EUR. Toate proiectele finanțate se vor bucura de independență editorială deplină.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: Pandemia a demonstrat faptul că mass-media are un rol esențial în informarea noastră, dar a și subminat, în același timp, situația economică a sectorului. Ne intensificăm și ne diversificăm sursele de finanțare la nivel european, oferind noi oportunități, instrumente și forme de asistență. Ne așteptăm ca statele membre să facă același lucru, respectând pe deplin independența mass-mediei. 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: Sectorul mass-mediei de știri a fost grav afectat de provocările pandemiei, așadar sporirea rezilienței acestuia și stimularea inovării sunt acum mai importante ca oricând. Prin intermediul unor astfel de inițiative, continuăm să promovăm și să apărăm un ecosistem mediatic liber și pluralist, care pune accentul pe tinerii Europei, precum și pe colaborare, pentru a ajuta oamenii să compare puncte de vedere diferite la nivel transfrontalier.

Noile cereri de propuneri se bazează pe alte două cereri lansate recent pentru a sprijini sectorul mass-mediei de știri: o cerere cu privire la parteneriate în domeniul jurnalismului menită să încurajeze colaborarea transfrontalieră la nivel sectorial între organizațiile mass-media europene de știri în cadrul noului program ”Europa creativă” și o cerere de propuneri finanțată prin programul Orizont Europa, care sprijină proiecte axate pe inovare pentru mass-media. Aceste inițiative fac parte dintr-un efort mai amplu de sprijinire a unui mediu mediatic liber, viabil și pluralist în întreaga UE, astfel cum s-a anunțat în Planul de acțiune pentru democrația europeană și în  Planul de acțiune pentru mass-media.

Sunt disponibile mai multe informații cu privire la aceste apeluri și la alte apeluri în sprijinul sectorului mass-media și s-a publicat, de asemenea, un instrument pentru a-i sprijini pe cei din sectorul mass-media să găsească oportunități de finanțare. Profesioniștii din mass-media pot, de asemenea, să obțină asistență la nivel național prin intermediul Birourilor Europa Creativă.

Detalii

Data publicării

2 august 2021

Date de contact

Sonya Gospodinova

E-mail

sonya.gospodinova@ec.europa.eu

Telefon mobil

+ 32 229 66953

Charles Manoury

E-mail

charles.manoury@ec.europa.eu

Telefon mobil

+ 32 229 13391

REDACTAT:

Vlăduţ Andreescu – manager ED Târgovişte

 

Summitul mondial privind educația: Echipa Europa se angajează să contribuie cu 1,7 miliarde EUR la Parteneriatul mondial pentru educație

Echipa Europa se angajează să contribuie cu 1,7 miliarde EUR la Parteneriatul mondial pentru educație cu scopul de a facilita transformarea sistemelor de educație în beneficiul a peste un miliard de fete și băieți.

În data de 29 iulie, la Summitul mondial privind educația de la Londra, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, în calitate de Echipa Europa, s-au angajat să contribuie cu 1,7 miliarde EUR la Parteneriatul mondial pentru educație (Global Partnership for Education – GPE) cu scopul de a facilita transformarea sistemelor de educație în beneficiul a peste un miliard de fete și băieți dintr-un număr de până la 90 de țări și teritorii. Aceasta reprezintă cea mai mare contribuție la GPE. UE își anunțase deja în luna iunie angajamentul de a contribui cu 700 de milioane EUR în perioada 2021-2027.

UE a fost reprezentată la summit de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și de Jutta Urpilainen, comisara pentru parteneriate internaționale. Intervențiile lor au evidențiat impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra educației copiilor din întreaga lume, precum și hotărârea UE și a statelor membre ale acesteia de a acționa.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Educația este infrastructura fundamentală pentru dezvoltarea umană. Citit, scris, matematică, logică, competențe digitale, înțelegerea vieții. Indiferent pe ce continent locuim, educația ar trebui să fie un drept cu adevărat universal. Acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană investește în cooperarea internațională pentru educație mai mult decât tot restul lumii la un loc, iar în aceste vremuri extraordinare, ne intensificăm și mai mult eforturile.”

Jutta Urpilainen, comisara pentru parteneriate internaționale, a declarat: Ne-am angajat să nu permitem ca pandemia de COVID-19 să anuleze deceniile de progrese în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la educație și ne vom ține de cuvânt. Cu o contribuție de 1,7 miliarde EUR promise până acum, Echipa Europa anunță cu mândrie că este unul dintre cei mai mari donatori ai Parteneriatului mondial pentru educație și că susține o educație gratuită, incluzivă, echitabilă și de calitate pentru toți. Educația accelerează progresul către îndeplinirea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă și va avea un rol central în redresarea economică. Împreună cu toți partenerii noștri, putem face astfel încât fiecare copil să aibă șansa de a învăța și de a reuși în viață.”

Echipa Europa sprijină educația la nivel mondial

Sprijinul UE pentru educație se concentrează pe asigurarea calității, a egalității și a echității, precum și pe corelarea competențelor cu locurile de muncă. Aceasta se traduce în special în:

  • investiții în cadre didactice bine pregătite și motivate, care să poată înzestra copiii cu combinația adecvată de competențe necesare în secolul 21. Până în 2030, vor trebui să fie recrutate cel puțin 69 de milioane de noi cadre didactice pentru învățământul primar și secundar, din care peste 17 milioane în Africa;
  • investiții în egalitate, în special în promovarea educației fetelor și în valorificarea potențialului inovațiilor digitale. Educarea și capacitarea fetelor reprezintă un aspect-cheie al Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen III, care urmărește să limiteze creșterea inegalităților în contextul pandemiei și să accelereze progresele în ceea ce privește egalitatea de gen și capacitarea femeilor;
  • investiții în competențe pentru viitor, în vederea pregătirii viitorilor profesioniști, lideri din mediul de afaceri și factori de decizie pentru transformarea verde și digitală.

Abordarea de tip „Echipa Europa” a UE și a statelor membre ale acesteia asigură amploarea, coordonarea și direcționarea necesare pentru a maximiza impactul comun și a oferi oportunități educaționale fiecărui copil.

Context

Summitul mondial privind educația: finanțarea GPE 2021-2025

Summitul mondial privind educația este o conferință de atragere de fonduri pentru GPE, singurul parteneriat mondial pentru educație care reunește reprezentanți ai tuturor grupurilor de părți interesate din domeniul educației, inclusiv ai țărilor partenere, ai donatorilor, ai organizațiilor internaționale, ai grupurilor societății civile, ai fundațiilor și ai sectorului privat.

GPE, găzduit de Banca Mondială, oferă sprijin financiar țărilor cu venituri reduse și celor cu venituri medii inferioare – în special celor cu un număr mare de copii neșcolarizați și cu disparități de gen semnificative. Cea mai mare parte a fondurilor sunt alocate Africii Subsahariene.

În perioada 2014-2020, UE și statele membre ale acesteia au oferit mai mult de jumătate din totalul contribuțiilor la GPE.

Informații suplimentare

Educație: UE își consolidează angajamentul față de Parteneriatul mondial pentru educație printr-o contribuție în valoare de 700 de milioane EUR pentru perioada 2021-2027

Detalii

Data publicării

30 iulie 2021

Date de contact

Ana PISONERO-HERNANDEZ

E-mail

ana.pisonero-hernandez@ec.europa.eu

Telefon mobil

+32 2 295 43 20

Daniel PUGLISI

E-mail

daniel.puglisi@ec.europa.eu

Telefon mobil

+32 2 296 91 40

REDACTAT:

Vlăduţ Andreescu – manager ED Târgovişte

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1