April 20, 2024
News Ticker

Asasinatul Președintelui Haiti, Jovenel Moise! Venezuela denunță la ONU mercenarii din SUA și Columbia!

“E.S. Dl. Nicolas de Rivière

Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Franceze la Națiunile Unite

New York.-

 

 

Distins Ambasador de Rivière,

 

 

Am onoarea să mă adresez Excelenței Voastre, în calitate de președinte al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în luna iulie 2021, cu ocazia de a denunța utilizarea unei rețele transnaționale de criminalitate organizată, care include mercenari columbieni și comiterea actelor de agresiunea împotriva Republicii Haiti și a Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a comite acte de terorism și asasinate împotriva șefilor de stat și de guvern din ambele țări și, astfel, a promova răsturnarea guvernelor lor, ceea ce constituie un atac care pune în mod clar în pericol pacea internațională și securitate (a se vedea anexa 1).

 

Rezoluția 3314 (XXIX) a Adunării Generale, adoptată la 14 decembrie 1974, definește „agresiunea” ca „utilizarea forței armate de către un stat împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a unui alt stat sau în orice alt mod incompatibil cu Carta Națiunilor Unite”.

 

De asemenea, articolul 3 din anexa la aceeași rezoluție, adoptată prin consens și fără vot, stabilește că:

 

„Sub rezerva dispozițiilor articolului 2 și în conformitate cu acestea, oricare dintre următoarele acte, indiferent dacă există sau nu o declarație de război, va fi caracterizat ca un act de agresiune:

 

(…)

 

g) Trimiterea de către un stat, sau în numele acestuia, a bandelor armate, a grupurilor neregulate sau a mercenarilor care efectuează acte de forță armată împotriva unui alt stat de o asemenea gravitate încât să fie comparabile cu actele menționate anterior sau cu participarea substanțială a acestora la actele menționate.”

 

În mod similar, articolul 5 din definiția agresiunii prevede că „nicio considerație, indiferent de natura sa, politică, economică, militară sau altfel, nu poate servi drept justificare pentru o agresiune”, recunoscând în același timp că „războiul de agresiune este o infracțiune împotriva păcii internaționale” si că„ agresiunea dă naștere responsabilității internaționale ”.

 

La rândul său, „Convenția internațională împotriva recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor”, în paragraful 2 al articolului 1, definește un „mercenar” ca orice persoană:

 

“a) Cine a fost recrutat special, local sau în străinătate, pentru a participa la un act de violență concertat în scopul:

 

 1. i)De arăsturna un guvern sau să submineze în alt mod ordinea constituțională a unui stat sau,

 

 1. ii)Subminarea integrităţiiteritoriale a unui stat;

 

 1. b)Cine ia parte la acest act motivat în esență de dorința de a obține un câștig personal semnificativ și este îndemnat să facă acest lucru prin promisiunea sau plata unei compensații materiale;

 

 1. c)Nu este cetățean sau rezident al statului împotriva căruia este săvârșităfapta respectivă;

                                                     

 1. d)Nu a fost trimis de un stat în misiune oficială;

 

 1. e)Nu este membru al forțelor armate ale statului pe teritoriul căruia este săvârșită fapta”1.

 

De asemenea, merită să ne amintim, printre altele, de dispozițiile altor instrumente juridice internaționale relevante, cum ar fi:

 

 • Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, care definește un grup infracțional organizat ca fiind un grup structurat care există pentru un anumit timp și care acționează de comun acord cu scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni grave, în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui beneficiu economic sau alt beneficiu material;

1 https://treaties.un.org/doc/Treaties/1989/12/19891204%2008-54%20AM/Ch_XVIII_6p.pdf

 

 • Convenția internațională pentru suprimarea finanțării terorismului, care stabilește că o infracțiune este comisă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, furnizează sau colectează fonduri pentru a comite un act destinat să provoace moartea unui civil sau să intimideze o populație.

 

 • Rezoluția 1373 (2001) a Consiliului de Securitate, care, acționând în conformitate cu capitolul VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, a decis ca statele să interzică cetățenilor lor sau oricărei persoane și entități care se află pe teritoriul lor să plaseze fonduri, financiare sau economice, resurse sau servicii financiare sau servicii conexe de altă natură, direct sau indirect, disponibile persoanelor care comit sau încearcă să comită acte de terorism sau le facilitează comiterea sau participă la acestea și care trebuie să se abțină, de asemenea, de la a furniza tot felul de sprijin, activ sau pasiv, entităților sau persoanelor fizice care participă la comiterea actelor de terorism, în special prin reprimarea recrutării membrilor grupurilor teroriste și încheierea furnizării de arme teroriștilor, declarând totodată că finanțarea intenționată a actelor de terorism, planificarea și incitarea comiterii este, de asemenea, contrară scopurilor și principiilor Na Națiunile Unite.

 

Excelență,

 

Este evident că, în lumina elementelor indicate mai sus, asasinarea președintelui Republicii Haiti, S.E. Domnul Jovenel Moïse îndeplinește toate condițiile definite de dreptul internațional pentru a fi caracterizat ca un „act de agresiune” care a inclus și comiterea altor infracțiuni internaționale grave, cum ar fi săvârșirea unui asasinat și a unui act de terorism, prin utilizarea de mercenari și cu finanțarea oferită de grupurile infracționale organizate.

 

La 7 iulie 2021, un grup de cel puțin douăzeci și șase (26) de mercenari columbieni și doi (02) de origine americană, au atacat reședința președintelui Republicii Haiti, în capitala Port-au-Prince, apoi l-au torturat, l-a amorât cu douăsprezece (12) focuri, rănind grav prima doamnă haitiană, E.S. Doamna Martine Moïse. Acest lucru face ca asasinarea președintelui Moïse să fie un fapt transnațional, deoarece a implicat un grup infracțional organizat, astfel cum este definit de Convenția de la Palermo, care a comis o infracțiune într-un singur stat, dar o parte substanțială a pregătirii, planificării, direcției sau controlului său a fost efectuată în alt stat, concomitent cu implicarea participării unui grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în mai multe state, așa cum se va demonstra în această scrisoare.

Această crimă internațională urâtă, fără precedent în istoria emisferei occidentale, a fost planificată și executată cu colaborarea a două (02) companii americane.

 

Primul, „CTU Security LLC”, condus de cetățenii americani Antonio Emmanuel Intriago Valera, proprietar, și Alfred Santamaría, reprezentant legal (a se vedea anexa 2); și al doilea, „Worldwide Capital Lending Group”, prezidat de cetățeanul american Walter Veintemilla2.

 

Ambele companii au convenit, printr-un contract, să organizeze o forță privată, sub pretextul protejării cetățeanului american de origine haitiană, Cristhian Sanon, cu reședința în Statele Unite ale Americii și cu ambiții politice în Haiti. Într-un contract separat, aceștia s-au angajat, de asemenea, să transfere+ 860.000,00 USD pentru acoperirea costurilor armelor, munițiilor, transportului, cazării și hranei pentru mercenari (a se vedea anexa 3). După cum se știe, trei sferturi din fondurile pentru realizarea operațiunilor ar fi acoperite de compania „Worldwide Capital Lending Group”, iar restul, de compania „CTU Security LLC” 3.

 

Unul dintre contracte descrie compania “CTU Security LLC” ca o entitate cu experiență militară în operațiuni speciale în Irak, Bolivia, Columbia și alte țări, ceea ce i-a permis să organizeze o echipă specializată și instruită pentru război urban, asalt aerian și luptă în apropiere4.

 

Excelencia,

 

Planificarea asasinării președintelui haitian a fost efectuată în statul Florida al Statelor Unite ale Americii și în Republica Haiti5 (ver anexo 4), în timp ce recrutarea mercenarilor a avut ca scenariu principal Republica Columbia și a fost efectuat prin intermediul grupurilor de mesagerie telefonică, împărtășite de membrii comunității mercenare columbiene formate din ofițeri, subofițeri și comandanţi speciali retrași din Forțele Armate Colombiene și instruiți de Forțele Armate ale Statelor Unite6. Aceste fapte, merită subliniate, au fost recunoscute atât de autoritățile Ministerului Apărării din Columbia, cât și de autoritățile militare din Statele Unite ale Americii.7.

 

 

2 Antonio Emmanuel Intriago Valera, Alfred Santamaría y Walter Veintemilla son ciudadanos nacionalizados estadounidenses. Intriago es de origen venezolano, Santamaría de origen colombiano y Veintemilla de origen ecuatoriano.

3 https://www.washingtonpost.com/investigations/2021/07/15/haiti-president-sanon-security-team/

4 Ídem.

5 https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article252901428.html y https://www.washingtonpost.com/investigations/2021/07/15/haiti-president-sanon-security-team/

6 https://www.nytimes.com/es/2021/07/13/espanol/haiti-soldados-colombianos.html

7 https://thehill.com/policy/defense/564371-pentagon-confirms-7-colombians-arrested-in-haiti-leaders- killing-had-us

Este frapant faptul că unul dintre asasinii columbieni, Francisco Eladio Uribe, este un militar pensionar care a fost urmărit penal în acea țară pentru săvârșirea unor execuții extrajudiciare împotriva civililor nevinovați. Din acest motiv, el nu avea dreptul să folosească pașaportul și era supus unui ordin care interzicea plecarea din Republica Columbia. Cu toate acestea, mercenarul Uribe a reușit să-și obțină pașaportul și să părăsească țara pentru a efectua asasinarea președintelui Haiti. Acest fapt indică, la un anumit nivel al administrației, o posibilă complicitate a autorităților columbiene8.

 

Și, până acum s-au dovedit public legăturile personale și politice dintre președintele Republicii Columbia, S.E. Dl Iván Duque, Antonio Intriago (CTU Security LLC) și reprezentantul lor legal Alfred Santamaría. Acești doi (02) ultimi indivizi au creat „Fundación Latino Americanos Unidos, Inc.” cu sediul în orașul Miami, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a promova imaginea politică a președintelui Iván Duque în sudul statului Florida9.

 

Există înregistrări fotografice care mărturisesc apropierea președintelui Iván Duque de Antonio Intriago și Alfred Santamaría în campaniile electorale în favoarea Partidului Republican, în statul Florida, Statele Unite ale Americii și a candidatului la președinția de atunci Iván Duque în Columbia, precum și vicepreședintele Columbia, SE Dna Marta Lucía Ramírez și Reprezentantul permanent al Columbiei la Organizația Statelor Americane (OEA), S.E. Domnul Alejandro Ordoñez10 (anexa 5 si 7). Apropierea politică este atât de clară, încât participanții la asasinarea președintelui Haiti au fost primiți la reședința oficială a președintelui Iván Duque, în Bogota. În mod similar, unul dintre mercenarii columbieni care a participat la asasinarea președintelui Jovenel Moïse este verișorul domnului Rafael Guarín, consilier prezidențial pentru securitate națională al președintelui Iván Duque11.

 

La rândul lor, cetățenii Santamaría și Intriago sunt suporteri cunoscuți ai fostului președinte al Columbiei și șef al partidului de guvernământ „Centro Democrático”, dl Álvaro Uribe Vélez. Există înregistrări fotografice care dovedesc contactul personal și politic dintre planificatorii asasinării președintelui Haiti și cea mai puternică figură politică din Republica Columbia. Continuitatea în timp a legăturilor strânse cu înalta conducere politică columbiană este astfel clară. Este o activitate sistematică și nu o întâlnire întâmplătoare cu o persoană (vezi anexa 6).

 

 

8 https://twitter.com/AreaNoticiasNS/status/1413582283785871376?s=20

9 http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=domnp-n12000007765- 55b1f604-6bb9-4d6b-82d9-a397697274e9&transactionId=n12000007765-db92c2ac-b859-4714-947e- 48f6f31e0209&formatType=PDF

10         https://www.elpublique.me/2021/07/la-relacion-de-antonio-enmanuel.html                                     ; https://pluralidadz.com/mundo/buenos-muchachos-en-malas-companias-petro-sobre-fotos-de-duque-con- antonio-intriago-uribe-y-santamaria/https://www.voces.co/video-que-evidencia-vinculo-amistoso-entre- alfred-santamaria-y-el-presidente-de-colombia/ y https://alpunto.com.co/ trashed-2/

11 https://www.elespectador.com/judicial/mercenarios-en-haiti-capturado-es-primo-de-consejero-para-la- seguridad-nacional/

 

Excelență,

 

În cadrul micului grup de planificatori ai asasinatului împotriva președintelui Moïse, există și două (02) personaje cu conexiuni la serviciile de securitate și informații din Statele Unite ale Americii.

 

Primul, un informator de la Biroul Federal de Investigații (FBI, pentru acronimul său în limba engleză)12, Arcángel Pretel Ortíz, de naționalitate columbiană, proprietar al companiei de securitate “Taktical Consulting Corp”, care este, de asemenea, partener al Antonio Intriago (CTU Security LLC) într-o a treia companie numită “Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC”13Împreună au participat la planificarea asasinării președintelui Haiti.

 

Al doilea, un informator de la Drug Enforcement Administration (DEA, pentru acronimul său în engleză), Rodolphe Jaar, cetățean american de origine haitiană, care a servit ca interpret pentru ucigașii columbieni din Haiti și care la rândul său este un cunoscut traficant de droguri închis în 2013 pentru o infracțiune de droguri între Columbia, Haiti și Statele Unite ale Americii.

 

În ambele cazuri – cel al lui Arcángel Pretel Ortiz și Rodolphe Jaar -, activitatea acestor informatori a dus la arestarea altor infractori legati de traficul ilicit de droguri14.

 

Pe scurt, pot fi enunțate următoarele fapte:

 

Asasinarea președintelui Haiti, S.E. Domnul Jovenel Moïse, a fost rezultatul unei operațiuni a forțelor mercenare, executată de asasini columbieni, finanțată de companii din Statele Unite ale Americii, planificată pe teritoriul SUA și Haiti și reglementată printr-un contract de profit personal care ar compensa asasinii cu mari beneficii economice, produs al vânzării activelor statului haitian. Crima a constituit, de fapt, o lovitură de stat și un act de terorism care a subminat ordinea constituțională a Republicii Haiti – situație care coincide literal cu clasificarea „actului de agresiune” stabilită în rezoluția 3314 (XXIX) a Adunarea Generală – și care a fost săvârșită de grupurile de criminalitate transnațională organizate.

12             https://www.businessinsider.com/haiti-president-assassination-us-informants-reportedly-among- suspects-2021-7

13

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAge ntName&directionType=Initial&searchNameOrder=INTRIAGOANTONIO%20L190002472270&aggregateI d=flal-l19000247227-4fddfb98-b67e-48b3-8298- 3e0ccaa7f769&searchTerm=intriago%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20antonio&listNa meOrder=INTRIAGOANTONIO%20L080000293381

14    https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/arcangel-pretelt-el-otro-colombiano-mencionado-en-el- magnicidio-en-haiti-603473

Este imposibil să se mențină naiv teza că o operațiune de această magnitudine, în scopuri politice, care a inclus manipularea unor sume mari de bani și trafic de arme și care avea personal instruit în operațiuni speciale, a avut loc fără știrea agențiilor de securitate și intelligence atât a guvernului din Columbia, cât și a Statelor Unite ale Americii.

 

Istoria utilizării mercenarilor în atacurile armate este plină de „negări plauzibile” din partea statelor care își neagă responsabilitatea în crimă. Natura utilizării mercenarilor permite victimei să fie separată de făptuitor. Cu toate acestea, astăzi ne confruntăm cu un caz în care negarea plauzibilă nu are loc din cauza abundenței dovezilor care demonstrează că atât Republica Columbia, cât și Statele Unite ale Americii nu și-au respectat obligațiile internaționale de a împiedica asasinarea președintelui Moïse.

 

În acest ordin, merită să ne amintim că paragraful 4 al Rezoluției Adunării Generale 75/171 stabilește că statele trebuie:

 

„(…) Asigurați-vă că nici teritoriul propriu, nici alte teritorii aflate sub controlul său, nici cetățenii săi, nu sunt utilizate pentru recrutarea, concentrarea, finanțarea, instruirea, protecția sau tranzitul mercenarilor pentru a planifica activități care vizează obstrucționarea exercitării dreptului popoarelor la autodeterminare, care să destabilizeze sau să răstoarne Guvernul oricărui stat sau să distrugă sau să afecteze, total sau parțial, integritatea teritorială sau unitatea politică a statelor suverane și independente (…)”15.

 

Excelență,

 

S-ar putea crede că ceea ce s-a întâmplat în Haiti este un fenomen unic. Cu toate acestea, este vorba despre repetarea unui mod de a opera lovituri de stat, acte de terorism și asasinate, prin utilizarea mercenarilor și recurgerea la structuri ale crimei organizate transnaționale, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în Republica Bolivariană a Venezuelei.

 

La 3 mai 2020, un grup de cel puțin șaizeci (60) de mercenari, comandat de trei (03) foști militari americani cu experiență în operațiuni speciale în Irak și Afganistan, au intrat ilegal pe teritoriul venezuelean și au aterizat pe o coastă din apropierea capitalei venezuelene, cu scopul de a ataca sediul Palatului Guvernului și de a-l asasina pe președintele Nicolás Maduro; atac mercenar cunoscut sub numele de „Operațiunea Gideon”. La acea vreme, forța mercenară a operațiunii eșuate a fost detectată și

 

15 A/RES/75/1

respinsă de Forțele Armate ale Republicii Bolivariene Venezuela și au fost reținuți patruzeci și șapte (47) de mercenari 16.

 

Șeful operațiunii, Jordan Goudreau, cetățean american, a declarat public că forța mercenară avea ca obiectiv capturarea președintelui Nicolás Maduro, respectând prevederile unui contract semnat în statul Florida, Statele Unite ale Americii, între compania „Silvercorp”, proprietate a mercenarilor americani, și a cetățenilor lui Juan Guaidó, Juan José Rendón și Sergio Vergara, reprezentanți politici ai unei entități fictive recunoscute de guvernele Statelor Unite ale Americii și Columbia, pentru a răsturna constituția guvernului legitim din Republica Bolivariană Venezuela17 (a se vedea anexa 8). Domnul Juan José Rendón însuși, demn de remarcat, a recunoscut public că a fost unul dintre cei care au semnat contractul și că a făcut un avans de cincizeci de mii de dolari (50.000,00 USD) către mercenarul Jordan Goudreau pentru a începe pregătirile privind asasinatul 18.

 

Compania „Silvercorp” se descrie ca fiind o companie de securitate care își vinde serviciile către cel mai mare ofertant, cu prețuri competitive și eficiență în îndeplinirea contractelor. Cu toate acestea, este vorba despre o companie mercenară care exportă serviciile de violență și asasinare politică, sub protecția guvernului Statelor Unite ale Americii. În cuvintele propriei companii:

 

„SILVERCORP SUA a fost fondată cu un singur scop. Oferim guvernelor și companiilor în timp util soluții realiste la problemele ilegale. (…) Ajutăm clienții să se pregătească și să răspundă la evenimentele de criză, care ar putea pune pune în pericol siguranța personalului, a bunurilor și a reputației sale. “(…)Fiecare serviciu Silvercorp oferă o abordare adaptată la riscurile și cerințele specifice cu care se confruntă clienții noștri. Această abordare precisă, combinată cu prețurile noastre rentabile și calitatea livrării, reprezintă o capacitate de neegalat pentru toți ceilalți”19.

 

Limbajul publicitar înșelător ascunde adevărul industriei mercenare a morții. Jordan Goudreau a acționat protejat de autoritățile țării sale. Dovada că guvernul Statelor Unite ale Americii îl protejează pe cetățeanul Jordan Goudreau, proprietarul companiei „Silvercorp”, reiese din faptul că inclusiv și astăzi, chiar după atacul operațiunii Gideon din 2020, el rămâne liber în Statele Unite, fără să fi fost acuzat de vreo infracțiune.

 

16 A/74/861–S/2020/399

17        https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuela-raid-jordan-goudreau-cliver-alcala- maduro/2020/05/10/767c3386-9194-11ea-9322-a29e75effc93_story.html

18          https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-operacion-gedeon-50-mil-dolares-entrevista-rendon- fernando-del-rincon-conclusiones/

19 https://www.silvercorpusa.com/copy-of-silvercorp-usa-2/

În contractul semnat cu „Silvercorp” s-a stabilit că costul estimat al operațiunii mercenare a fost de două sute doisprezece milioane nouă sute de mii de dolari (212.900.000,00 USD). Faza inițială a contractului de asasinare a președintelui Nicolás Maduro ar presupune plata a cincizeci de milioane de dolari (50.000.000 USD) și, în caz de insolvență, guvernul rezultat din agresiunea  menționată va efectua plățile în barili de petrol 20.

 

Planificarea și finanțarea operațiunii Gideon au avut loc în Statele Unite, iar baza operațiunilor unde a avut loc pregătirea mercenarilor a fost situată pe teritoriul columbian, de unde a început atacul armat împotriva capitalei Republicii Bolivariene Venezuela. Armele utilizate în atac au fost furnizate de compania „High End Defense Solutions”, cu sediul în statul Florida, Statele Unite ale Americii, fiind deținută de Bernd Von Reitzenstein21.

 

Odată cu eșecul operațiunii menționate, cetățeanul Jordan Goudreau a declarat că guvernele Statelor Unite ale Americii și Columbiei au fost permanent informate cu privire la toate demersurile sale și că planul a avut sprijinul unor înalți oficiali ai Casei Albe22; printre ei, Keith Schiller, care pentru zeci de ani a lucrat ca șef al securității personale pentru fostul președinte Donald Trump. Schiller l-a angajat pe Goudreau în mai multe rânduri ca personal de securitate la evenimentele politice ale fostului președinte Trump, așa cum s-a dovedit public (a se vedea anexa 9).În mod similar, Schiller a fost cel care l-a pus în contact pe șeful mercenar american Jordan Goudreau cu teroriștii venezueleni pentru a efectua operațiunea Gideon23.

 

Participarea columbiană la agresiunea armată împotriva Venezuelei este, de asemenea, verificată public. La sesiunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 28 februarie 2019, am denunțat pregătirea unei armate mercenare pe teritoriul columbian, pentru a efectua un atac armat împotriva Venezuelei. Mercenarii s-au lăudat public cu pregătirile lor, și atât guvernul columbian, cât și Statele Unite ale Americii au fost pe deplin informați cu privire la numărul de persoane implicate, de arme deținute de mercenari și centrele de instruire de unde ar începe agresiunea. Alerta noastră a fost exprimată în mod clar în următorii termeni:

 

 

 

20        https://www.washingtonpost.com/context/read-the-attachments-to-the-general-services-agreement- between-the-venezuelan-opposition-and-silvercorp/e67f401f-8730-4f66-af53-6a9549b88f94/

21                                                                                https://www.dnb.com/business-directory/company-

profiles.high_end_defense_solutions_llc.e4736ab4d093646c2eba68c42a9c4fc0.html

22        https://www.dailymail.co.uk/news/article-8296881/US-Government-DID-know-coup-Venezuela-plot- DEA-Homeland-Security-received-tip-Goudreau.html

23                                 https://apnews.com/article/miami-us-news-ap-top-news-venezuela-south-america- 79346b4e428676424c0e5669c80fc310

“„Denunțăm, de asemenea, că purtătorii de cuvânt ai Guvernului Președintelui Trump fabrică în acest moment o narațiune despre un număr absurd de presupuși dezertori ai Forțelor Armate Naționale Bolivariene, totul pentru a justifica formarea unei presupuse armate de eliberare a Venezuelei pe teritoriu Columbian, toate acestea cu intenția de a se infiltra în țara noastră și a distruge pacea națiunii noastre. Organizatorii acestui grup criminali înarmați se laudă în mass-media columbiană cu impunitate. Sunt date publice, nu putem spune că deținem informații secrete. Vom transmite Consiliului toate informațiile. Nu mai este vorba despre utilizarea publică a forței militare, ci despre utilizarea clandestină a acesteia într-un război cu mercenari plătiți, în același mod în care s-a făcut în Nicaragua în timpul crudului război al Contras. Responsabilul Statelor Unite, implicat în operațiunea acestora din Nicaragua a fost domnul Elliott Abrams, care este prezent aici. Este același om care este responsabil pentru operațiunea de astăzi împotriva Venezuelei. Este același om care a folosit avioane încărcate cu arme, deghizate în ajutor umanitar, pentru a promova moartea și distrugerea în Nicaragua. Și vrea să credem că este foarte interesat să trimită ajutor umanitar în Venezuela cu mascați care aruncă cocktail-uri Molotov”24.

 

Toate cele de mai sus au fost raportate Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu cincisprezece (15) luni înainte ca agresiunea armată de asasinare a președintelui Nicolás Maduro să fi fost comisă la 3 mai 2020. În septembrie 2019, a fost reiterată plângerea cu locația exactă a lagărelor de mercenari, reiterată în fața Adunării Generale25. În ciuda plângerilor, guvernele din Columbia și Statele Unite ale Americii s-au prefăcut că ignoră realitatea care se desfășura pe teren. Teroriștii au fost protejați de ambele guverne cel puțin cu un an înainte de atac. Odată ce a avut loc asaltul și informațiile furnizate de Guvernul venezuelean, guvernele din Columbia și Statele Unite ale Americii au continuat să recurgă la teza plauzibilă a negării, atunci când deja își pierduse orice credibilitate. Aceasta este ceea ce am denunțat în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite la 13 mai 202026 și 20 mai 202027.

 

Colaborarea serviciilor de informații din Statele Unite ale Americii cu mercenarii a fost, de asemenea, verificată public. Pe teritoriul columbian, agenții DEA și ai Agenției Centrale de Informații (CIA) s-au întâlnit în diferite ocazii cu executanții operațiunii Gideon; în timp ce grupurile columbiene de trafic de droguri au sprijinit mercenarii,

 

24 S/PV.8476

25 A/74/PV.10

26 A/74/861-S/2020/399

27 https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zhnyi01x

cu acordul autorităților columbiene, acționând stimulați de faptul că vor fi recompensați prin obținerea de rute de trafic de droguri, dacă operațiunea va fi una de succes 28-29.

 

Excelența Voastră,,

 

Cu toate acestea, există legături care verifică legătura publică dintre participanții la operațiunea mercenară consumată împotriva președintelui Republicii Haiti, S.E. Domnul Jovenel Moïse și operațiunea mercenară (Gideon) împotriva președintelui Republicii Bolivariene Venezuela, S.E. Domnul Nicolás Maduro, pe care îl vom enumera mai jos:

 

 1. Antonio Intriago, proprietarul companiei „CTU Security LLC” și implicat în asasinarea președintelui Jovenel Moïse, a participat, de asemenea, la operațiunea de atac armat pregătită de guvernele Statelor Unite ale Americii și Columbiei la granița columbiano-venezueleană, pe 23 februarie 201930. În mod uimitor, Jordan Goudreau, proprietarul companiei „Silvercorp”, a participat, de asemenea, la aceeași operațiune, cu scuza presiunii privind trimiterea unui presupus „ajutor umanitar” în camioane însoțite de grupuri armate care au dat foc mărfii și au încercat să pătrundă în mod violent pe teritoriul venezueleano31(ver anexo 10).

 

 1. Antonio Intriago, în asociere cu cunoscutul extremist cubanez cu sediul în Miami, Antonio Esquivel, a creat și înregistrat cu sediul în acel oraș, o companie numită „Venezuela Somos Todos, Inc.”, care a servit drept instrument de primire a fondurilor dedicate agresiunii împotriva Venezuelei în februarie 2019. Nu este o coincidență faptul că numele acestei companii este același cu cel folosit în publicitatea concertului organizat ca operațiune de acoperire în zilele anterioare ale atacului armat32-33.

 

 

28 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article249517110.html

29 S/PV.8476

30              https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/ony-intriago-reclutador-de-militares-sicarios- colombianos-organizo-con-ivan-duque-en-2019-el-concierto-de-cucuta-contra-la-narco-tirania-de-nicolas- maduro

31 https://venezuelanalysis.com/news/14859

32

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAge ntName&directionType=Initial&searchNameOrder=INTRIAGOANTONIO%20N060000113385&aggregate Id=domnp-n06000011338-786976d2-55ea-4078-b263-

286aa197abf7&searchTerm=Intriago%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Antonio&listN ameOrder=INTRIAGOANTONIO%20L080000293381

33              https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/ony-intriago-reclutador-de-militares-sicarios- colombianos-organizo-con-ivan-duque-en-2019-el-concierto-de-cucuta-contra-la-narco-tirania-de-nicolas- maduro

 1. Însuși Antonio Intriago, proprietarul companiei „CTU Security LLC” (pentru cazul Haitiei) și al „Venezuela Somos Todos, Inc.” (în cazul Venezuelei), are legături politice cu Juan Jose Rendón, un venezuelean rezident în statul Florida și cunoscut drept un terorist legat de traficul de droguri columbian. Antonio Intriago a propus, împreună cu compania sa „CTU Security LLC”, primul contract pentru asasinarea președintelui Nicolás Maduro în ceea ce va fi cunoscut ulterior sub denumirea de Operațiunea Gideon34.A existat o piață în care diferite companii au concurat pentru contractul privind asasinarea președintelui Nicolás Maduro. În cele din urmă, compania „Silvercorp” a fost selectată după ce a fost recomandată de Keith Schiller de la Casa Albă.

 

 1. Alfred Santamaria, reprezentant legal al „CTU Security LLC” și al „Fundației Latino-Americani Uniți, Inc.” împărtășește activismul politic cu Juan José Rendón în sudul Floridei, promovând imaginea președintelui Iván Duque, în alianță cu imaginea lui Juan Guaidó, ca presupus președinte al Venezuelei35(ver anexo 11).

 

 1. Jordan Goudreau a recunoscut public că a semnat un contract cu Juan Guaidó și Juan José Rendón pentru asasinarea președintelui Nicolás Maduro. Atât Goudreau, cât și Rendón sunt protejați de guvernul Statelor Unite ale Americii. Participarea guvernului Statelor Unite este atât de scandaloasă încât există în instanțele din acea țară un proces al mercenarului Goudreau împotriva teroristului și complice al traficanților de droguri Juan José Rendón pentru încălcarea plății în contractul de crimă al președintelui Nicolás Maduro, după eșecul operațiunii Gideon36.

 

 1. Compania de aviație „Helidosa”, cu sediul în Republica Dominicană, i-a transportat din Statele Unite ale Americii până în Haiti într-un avion privat cu acronimul HI949, pe Antonio Intriago, Arcángel Pretel Ortiz, Walter Veintemilla și Christian Sanon; toți contractanți care au organizat asasinatul împotriva președintelui Jovenel Moïse37(ver anexo 12).

 

34              https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/ony-intriago-reclutador-de-militares-sicarios- colombianos-organizo-con-ivan-duque-en-2019-el-concierto-de-cucuta-contra-la-narco-tirania-de-nicolas- maduro

35 https://expresa.se/2021/07/11/la-conexion-de-antonio-enmanuel-intriago-propietario-de-la-empresa-de- miami-que-contrato-a-mercenarios-implicados-en-el-asesinato-del-presidente-de-haiti-con-figuras- proximas-al-uribismo-en-colombi.html

36       https://www.elespectador.com/investigacion/la-demanda-contra-j-j-rendon-por-la-operacion-gedeon- article/

37                      https://www.semana.com/mundo/articulo/la-empresa-aerea-que-traslado-a-los-presuntos- asesinos/202151/

 1. În mod surprinzător, aceeași aeronavă (HI949) a transportat grupul conspiratorilor lui Juan Guaidó către diferite insule din Caraibe într-un zbor privat. Și mai îngrozitor este faptul că același avion a fost folosit pentru a o transporta înapoi în Haiti pe văduva președintelui asasinat, S.E. Doamna Martine Moïse, în timp ce se recupera după suferința provocată în timpul asasinării soțului ei.38(ver anexo 12).
Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1