75%! Rata de promovare la Examenul pentru Definitivare, în județul Dâmbovița!


Procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 75%, în creștere cu peste 4 procente, comparativ cu anul trecut (70.79% – înainte de contestații). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 21 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 105 candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 144 de candidați (82,75% din totalul de 147 cadre didactice care dețineau dosarele validate pentru concurs). Dintre aceștia, patru candidați s-au retras din motive personale. Nu au fost înregistrate fraude sau lucrări anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 140 de candidaţi cu lucrări evaluate, 87 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, doi  candidaţi au fost notați cu 10, iar 44 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99. Cu note sub 5 au încheiat proba scrisă nouă candidați.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrul de examen – Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște, astăzi, 21 iulie și joi, 22 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în centrul de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

 

Inspector școlar general,

Prof. HOMEGHIU Cătălina

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1