12 Iulie – Ziua Statisticianului! Calculăm și diseminăm statistici de 162 de ani!


COMUNICAT DE PRESĂ

ZIUA STATISTICIANULUI

 

CALCULĂM ȘI DISEMINĂM STATISTICI DE 162 DE ANI

 

 

În data de 12 iulie 2021 se împlinesc 162 de ani de când, prin Ordonanța domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a luat naștere statistica oficială românească și de asemenea, pe 11 iulie 2021, Institutul Național de Statistică celebrează „ziua statisticianului” .

De-a lungul timpului,  statistica oficială – una dintre primele instituții publice apărute în România după Unire și totodată unul dintre cele mai vechi oficii statistice din Europa – a cunoscut evoluții și reorganizări, continuând să-și păstreze statutul de principal instrument de cunoaștere și evaluare a realităților țării, și care este în măsură să răspundă astăzi marilor provocări ale vieții contemporane la nivelul celor mai avansate standarde internaționale.

Producerea de  statistici oficiale ca bunuri publice, azi, într-o lume globalizată, într-o economie a cunoașterii, cu o explozie de informații, este o mare provocare, care se poate realiza doar cu consensul tuturor actorilor implicați: Sistemul Statistic European,  Sistemul Statistic Național, statistica academică, guvernanți, agenți economici și sociali, mass-media, comunicând și promovând noul, găsind noi oportunități, menținând la un standard ridicat gradul de încredere al utilizatorului în datele statistice.

Producerea și diseminarea de date statistice relevante, corecte, credibile și furnizarea  lor la timp sunt rezultatul parteneriatului dintre Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița și furnizorii de date primare, reprezentând pe toți actorii economici și sociali din județ în dubla lor ipostază, de pe de o parte, de furnizori de date primare și pe de altă parte de utilizatori și beneficiari ai datelor statistice finale din județul Dâmbovița.

În spatele cifrelor se află statisticienii, care cu perseverență, profesionalism și loialitate față de instituția din care fac parte depun toate eforturile pentru a produce și disemina  indicatori statistici credibili și de calitate tuturor utilizatorilor.

Munca statisticianului lasă în urmă „fotografii istorice” ale timpului, materializate într-o imensitate de cifre grăitoare pentru cine știe și vrea să le folosească în mersul înainte. Astăzi profesia de statistician presupune o strânsă colaborare cu informaticianul datorită  metodelor moderne de culegere și prelucrare a datelor cât și a volumului mare de cifre și a numeroaselor domenii în care se produc  „statistici”.

 La acest moment aniversar, un gând bun și recunoaștere tuturor statisticienilor precum și mulțumirile noastre colaboratorilor, specialiștilor din celelalte instituții de sinteză din județ, raportorilor de date, fără de care munca noastră nu ar fi posibilă, reprezentanților mass-media prin intermediul cărora multe din informațiile statistice ajung la publicul larg .

 

Director executiv,

Ec. Elena Brezeanu

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1