September 30, 2023
News Ticker

Atentie, Buletin Rutier, Consiliul Județean Dâmbovița! Află (și) programul lucrărilor la infrastructura rutieră!

COMUNICAT DE PRESĂ

 

privind programul lucrărilor la infrastructura rutieră

din Județul Dâmbovița, în perioada 12 – 16 iulie 2021

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 12 – 16 iulie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:

 1. Siguranța circulației

– semnalizare rutieră- montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței

 1. Covor bituminos DJ 702B Lucieni , L= 0,550 km
 2. Covor bituminos DJ 720A Mărcești–Gheboaia, L= 6 km – șanț trapezoidal pentru 2,6km
 3. Covor bituminos DJ 720A Mărcești–Gheboaia, L= 6 km lucrări pregătitoare covor

bituminos L=2,900 km

 1. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 710A sect. Diaconești – Moreni, km 0+000 – 22+800
 2. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711C Băleni Sârbi – DN 71
 3. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 720A Gheboaia – DN 1A
 4. Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești
 5. Podeț pe DJ 722 la Sălcioara, km 12+963
 6. Estetică rutieră – Cosit vegetație DJ 723 Văleni Dâmbovița, DJ 724 Malu cu Flori –

Pucheni, DJ 720A Gura Ocniței – Bucșani – Finta DN 1A, DJ 101G Cătunu – Crivățu

 1. Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,

km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,

km 22+000 – km 41+694  (19.694 km)

 1. Pod pe DJ 711E, km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu
 2. Asfaltare străzi în comuna Corbii Mari
 3. Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești
 4. Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga
 5. Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă,
 6. Modernizare DJ 711, sect. Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 – 35+135,

L=19,350 km;

 1. Modernizare DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830, L= 5,48 km
 2. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L= 5,812 km
 3. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000-16+000, L=16 km
 4. Parapete metalice de siguranță pe drumuri și poduri județene
 5. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi
 6. Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia – Călugăreni, comuna Cornăţelu
 7. Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești
 8. Întreținere drumuri pietruite de interes județean în zona montană
 9. Modernizare străzi în comuna Ciocănești
 10. Covoare bituminoase Lot 1 și Lot 2, etapa a II-a

 

NOTĂ

                                                            ATENŢIE! BULETIN RUTIER

 

 1. Pe DJ 711 Ulmi – Băleni – Bujoreanca se închide temporar circulația rutieră în perioada 21.06.2021 – 31.10.2021, la km 16+050 pe raza comunei Băleni, pentru executarea lucrărilor de dezafectare a podului existent și construirea unui pod nou. Varianta ocolitoare de circulație va fi: DJ 711 (Racoviță) – DJ 711B (Bucșani) – DJ 720A (intersecție DC 28) – DC 28 (intersecție DJ 711).
 2. Podul  pe DJ 701 peste râul Argeș situat la  km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari este închis circulației publice începând cu data de 1.06.2021 pe o perioada de 4 luni. Varianta ocolitoare de circulație va fi Crovu – Zidurile – Potlogi – Corbii Mari – Ungureni  ( DJ 701 – DJ 401A – DJ 711A – DJ 701)
 3. Drumul județean DJ 720B, în conformitate cu avizul I.P.J. Dâmbovița – Serviciul Rutier este închis temporar circulației rutiere pe sectorul Matraca (intersecție cu DJ 711) – Nisipuri (intersecție  cu DN 72),  cu excepția riveranilor  în perioada 12.04.2021 – 01.08.2021.

     Rutele alternative sunt specificate pe panourile de informare.

 1. Drumul județean DJ 719, sect. intersecție DN 72 – Răzvad și sect. intersecție cu str. Magrinii – Târgoviște este restricționat circulației pentru vehiculele cu masă mai mare de 7,5t.
 2. Podul pe DJ 702A, peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variante ocolitoare sunt drumurile locale.
 3. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:

DJ 503, sector Fierbinți – lim. jud. Argeș

 

DJ 611, sector Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)

DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat pe zona

Miculești – Măgura – Costișata

DJ 720A, sector Gheboaia – Finta

DJ 722,  pod îngust Mircea Vodă, comuna Sălcioara

DJ 712 A  Fieni – Bădeni – Runcu

DJ 710 Bezdead – Costișata

DJ 716 Priboiu – Glodeni

DJ 711A sector Pod peste Argeș – Autostrada A1

 

Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic:

 • Se va circula cu atenţie şi viteză redusă, în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „drum cu denivelări”, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile.

 

 • Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule

echipate corespunzător şi totodată a acorda o atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.

 Vă rugăm a vă informa în prealabil asupra condițiilor meteorologice din zonă și în perioadele de atenționare meteorologică de vreme rea, prin intermediul A.N.M.

  Se vor respecta, cu strictețe, semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și  reglementare.

 • Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine și de la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică  tel. 0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-16.00.

 

 

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1