December 7, 2023
News Ticker

3,19% – Rata Șomajului! Peste 6.000 de șomeri înregistrați oficial în Dâmbovița!

3,19 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna mai 2021

 

La sfârșitul lunii mai 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 6151 șomeri (din care 2838 femei), rata șomajului fiind de 3,19 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,19 %, în această lună acest indicator a rămas constant.

Din totalul de 6151 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1708 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4443 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1184 șomeri provin din mediul urban și 4967 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 6151
< 25 ani 606
între 25-29 357
între 30-39 857
între 40-49 1613
între 50-55 1426
peste 55 ani 1292

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (31,7 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 29,5 % din totalul şomerilor înregistraţi, iar 20,1 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 14,2 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,5 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2285 persoane foarte greu ocupabile, 3057 greu ocupabile, 448 mediu ocupabile, iar 361 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1