September 25, 2022
News Ticker

Află Proiectele de Hotărâre ale sedinței Consiliului Local Municipal Târgoviște din 30 Iunie!

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte în ziua de 30 iunie 2021, ora 14.00, la Sala de Consiliu.

Reamintesc, că ședințele Consiliului au caracter public, se transmit în direct pe site-ul primăriei (http://www.pmtgv.ro/Live.pdf) Târgoviște iar cetățenii orașului pot participa și fizic, în limita locurilor disponibile.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene la nivelul municipiului Târgovişte.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgovişte.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Târgovişte, RD Global Project Consulting S.R.L., Liceul „Voievodul Mircea” Târgovişte şi Asociaţia „ESE -European Support for Education”, pentru crearea şi dezvoltarea Parteneriatului Local Sustenabil în cadrul POCU 2014 – 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2021.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgovişte.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Consolidarea şi reabilitarea Clădirii Cl Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidarea şi reabilitarea Clădirii Cl Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte – Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii şi Crângului”.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 4/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi reţea de canalizare în Municipiul Târgovişte – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ”.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 47/27.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare privind obiectivul de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea reţelei stradale din Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniştei, Str. Crişan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Amenajarea unui spaţiu fitness şi a unui miniteren de baschet aferent străzii General Matei Vlădescu”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, precum şi a documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice – Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgovişte”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, precum şi a documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice – Grădiniţa nr. 14, str. Vasile Voiculescu nr. 4 din Municipiul Târgovişte”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Desfiinţare centrală termică CT2 -Micro IX, strada Virgil Draghiceanu” în cadrul obiectivului de investiţii ,,Amenajare, modernizare şi reabilitare parcări din Municipiul Târgovişte aferente străzilor Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu şi I.C. Visarion (parcare Primărie).
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare, modernizare şi reabilitare parcări din Municipiul Târgovişte aferente străzilor Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu şi I.C. Visarion (parcare Primărie) strada Diaconu Coresi”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare, modernizare şi reabilitare parcări din Municipiul Târgovişte aferente străzilor Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu şi I.C. Visarion (parcare Primărie) – strada 9 Mai”.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare, modernizare şi reabilitare parcări din Municipiul Târgovişte aferente străzilor Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu şi I.C. Visarion (parcare Primărie) – strada Dr. Marinoiu”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzii Prof. Mircea Georgescu, a străzii adiacente străzilor Laura Stoica şi Prof. Victor Oprescu şi amenajare parcare aferentă Grădiniţei nr. 9 din Sagricom”.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă şi climă al Municipiului Târgovişte (PAEDC).
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţă P+M, garaj, magazie şi împrejmuire teren”, Tarla 1, Parcela 1/21, 1/22, 1/23, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Prioteasa Dorina şi Prioteasa Neculai.
 24. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de schimb de terenuri între Municipiul Târgovişte şi societatea UPET S.A.
 25. Proiect de hotărâre privind includerea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii ,,Amenajare parc public de agrement şi loisir U .M. GARĂ”.

#transparenta

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1