UiPath Foundation și Brio! Primul test de evaluare a literației digitale din România!


UiPath Foundation și Brio® dezvoltă primul test de evaluare a literației digitale din România

 

România se află pe ultimul loc în Europa la abilitățile digitale generale de bază în rândul tinerilor

 

 

București, 9 iunie 2021: În 2019, patru din cinci tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani (80%) din Uniunea Europeană dețineau competențe digitale de bază sau peste nivelul de bază. În rândul statelor membre ale UE, cea mai mare pondere în ceea ce privește abilitățile digitale generale de bază în rândul tinerilor o deține Croația (97%), urmată de Estonia, Lituania și Olanda (toate trei 93%), dar și Grecia (92%). La polul opus, cele mai mici ponderi au fost observate în România (56%), Bulgaria (58%), Italia (65%), Ungaria (68%), Letonia și Luxemburg (ambele 75%)[1].

 

În acest context a găsit pandemia Covid-19 sistemul educațional din România, când învățământul a fost forțat să treacă, de pe o zi pe alta, la o formă de învățare la distanță, online.

 

Din acest motiv, UiPath Foundation și Brio®, platforma de teste digitale standardizate adresate elevilor români, au demarat lucrul la dezvoltarea primului test de evaluare a literației digitale din România.

 

Instrumentul se adresează elevilor din clasele I-XII, va fi disponibil gratuit pe platforma brio.ro și va fi dezvoltat în concordanță cu reglementările cuprinse în Cadrul European pentru evaluarea competențelor digitale emis de Comisia Europeană. Acesta va include itemi de testare pentru toate nivelurile de dificultate și va corela competențele digitale pe care ar trebui să le dețină  fiecare copil, pentru fiecare nivel de vârstă.

 

„În efortul de a testa competențele digitale ale copiilor din familii vulnerabile cu care lucrăm din 2019 în șase zone din România, am constatat că nu există un instrument standardizat pentru evaluarea adecvată a acestor competențe ale elevilor, în funcție de vârstă și clasă, aliniat la Cadrul European pentru Competențe digitale. Ne-am unit forțele cu Brio® pentru a construi un astfel de instrument digital care va fi accesibil, în mod gratuit, celor peste 2,8 milioane de elevi din România. Acest mediu online de testare ne va permite să construim, la nivel sistemic, modele de intervenție educațională individualizată, în funcție de nivelul de competențe digitale ale fiecărui elev. Vom continua la UiPath Foundation eforturile de a susține accesul la educație de calitate pentru copiii din familii vulnerabile și de a face acest instrument vizibil și accesibil în zonele în care intervenim, precum și în alte comunități defavorizate din întreaga țară”, spune Raluca Negulescu-Balaci, Director Executiv, UiPath Foundation.

 

În ciuda nivelului redus de competențe digitale, în cadrul învățământului obligatoriu, România are cel mai mare număr de ore alocate competenței digitale ca disciplină separată obligatorie în învățământul secundar superior.[2] Totodată, România înregistrează cele mai bune rezultate în dimensiunea Conectivitate, datorită utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză și a disponibilității ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, în special în zonele urbane.

 

Lipsa de literație digitală în România s-ar putea, astfel, spune că nu este determinată de lipsa accesului la informații sau la instrumente, ci de interesul scăzut și pregătirea slabă în rândul tuturor actorilor implicați în procesul educațional.

 

Devine din ce în ce mai evidentă nevoia de alfabetizare digitală în toate nivelurile  societății românești, iar școala e locul în care aceste competențe pot fi create. De aceea sunt bucuros că împreună cu UiPath Foundation vom lansa și aplica pe scară largă primul instrument serios de diagnostic al alfabetizării digitale în rândul elevilor români. Pornind de aici, având o analiză extensivă a competențelor digitale ale copiilor, putem să creăm bazele unui dialog cu autoritățile pentru creionarea unor planuri de intervenție destinate recuperării decalajelor absolut evidente între media copiilor români și media europeană”, spune Dragoș Iliescu, CEO, Chief Scientist și fondator Brio®.

 

Sistemul de învățământ românesc operează cu cele opt competențe-cheie europene, competența digitală fiind una dintre acestea. Competența digitală implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale în contexte de învățare, de muncă și de participare la activități sociale. Include alfabetizare digitală, comunicare și colaborare, alfabetizare media, creare de conținuturi digitale (inclusiv programare), siguranță (inclusiv stare de bine/confort în mediul online și competențe de securitate cibernetică), respectarea proprietății intelectuale, rezolvare de probleme și gândire critică.

Educația digitală înseamnă formarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice, pe de o parte, și utilizarea tehnologiilor în scop pedagogic pentru a sprijini, a îmbunătăți și a transforma învățarea și predarea, pe de altă parte.

 

4 din 10 adulți din Europa au deficiențe privind abilitățile digitale de bază

Potrivit Indicelui economiei și societății digitale (DESI), 4 din 10 adulți și o treime din angajații europeni nu dețin abilități digitale de bază. Digitalizarea educației contribuie, prin ricoșeu, la digitalizarea societății și implicit la folosirea avizată, pe o scară mult mai amplă, a serviciilor digitale. Strategia Comisiei Europene privind digitalizarea prevede ca 70% dintre adulții europeni să dețină un nivel de bază al competențelor digitale până în 2025. Totodată, își propune să reducă nivelul de performanță scăzută în rândul tinerilor de 13-14 ani de la 30% (cât era în 2019), la 15% până în 2030.

 

Europa se confruntă cu o lipsă de experți digitali care pot dezvolta tehnologii de vârf în beneficiul tuturor cetățenilor. Peste 70% dintre companii au declarat că lipsa personalului cu competențe digitale adecvate reprezintă un obstacol în calea investițiilor. O economie digitală puternică susținută de persoane cu competențe digitale este vitală pentru inovație, dezvoltare, apariția de locuri de muncă și competitivitate. Penetrarea tehnologiilor digitale are un impact masiv asupra pieței muncii și a tipului de competențe necesare în societate și pentru dezvoltarea economiei.

 

 

###

 

Despre BRIO

Brio este prima și singura platformă digitală de soluții fundamentate științific pentru testare și evaluare școlară din România, destinată elevilor din clasele I -XII, părinților, educatorilor, școlilor și altor instituții implicate în actul educațional din România. Avizat de Ministerul Educației și Cercetării, Sistemul de Testare Brio este un produs științific conceput pe baza programei școlare din România, conceptualizat de o echipă de profesori și experți internaționali în testare și psihometrie. Pentru că fiecare test este alcătuit și evaluat de către sistem pe baza unei metodologii riguroase, evaluarea acoperă întreaga materie iar rezultatele sunt obiective și foarte relevante pentru nivelul real de pregătire al elevului. Platforma Brio este folosită deja de peste 100.000 de utilizatori și înregistrează peste 1.000 de abonamente active.

 

Pentru mai multe informații:

Adelina Ionașcu

The Public Advisors

Tel: 0753 047 591

E-mail: adelina.ionascu@publicadvisors.ro

 

 

Despre UiPath Foundation

UiPath Foundation este o organizație globală non-guvernamentală, non-profit, apolitică și fără orientare religioasă, care susține copiii din medii vulnerabile să-și atingă potențialul și să se dezvolte alături de comunitățile lor, prin accesul egal la educație și prin dezvoltarea competențelor secolului al 21-lea. UiPath Foundation a fost  fondată de compania UiPath în ianuarie 2019 și acționează ca o organizație independentă.

Începând cu România (București și județele Cluj, Vaslui, Galați, Botoșani, Olt) și India (Bangalore), UiPath Foundation derulează, în parteneriat cu organizații non-profit cu impact la nivel local, programe educaționale care răspund multiplelor nevoi ale copiilor care se confruntă cu sărăcia.

 

Pentru mai multe informații:

UiPath Foundation

Codruța Iovănaș, Communication Manager

+40 722 598 468

codruta.iovanas@uipathfoundation.com

www.uipathfoundation.com

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200715-1

[2] Eurydice 2019, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1