February 21, 2024
News Ticker

Inspectoratul Școlar Județean! Află cum functionează unitățile de învățământ din Dâmbovița și prioritățile etapei 7-11 Iunie

Conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 129/02.06.2021, începând cu data de 03.06.2021 toate unitățile de învățământ din județul Dâmbovița funcționează în scenariul 1.

În perioada 31 mai – 7 iunie 2021 nu a fost raportat niciun caz confirmat cu virusul Sars-CoV-2 în unitățile de învățământ din județul Dâmbovița.

 

Pe 4 iunie 2021 s-a încheiat etapa a II-a pentru înscrierea în învățământul primar. Unitățile de învățământ și inspectoratul școlar au afișat lista copiilor admiși în etapa a II-a.

 

Pe 4 iunie 2021 s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a și s-a finalizat înscrierea la examenul național de bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie. În județul Dâmbovița s-au înscris 3101 candidați, dintre care 2588 din serie curentă și 513 din serii anterioare.

 

Calendarul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021

 

31 mai-4 iunie 2021 Inscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14-25 iunie 2021 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
28 iunie 2021 Limba si literatura română – proba E.a) – probă scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
6-9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

 

 

De astăzi, 7 iunie 2021, începe înscrierea elevilor claselor a VIII-a la Evaluarea Națională. Pentru candidații din seria curentă înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlare, în aplicația informatică dedicată. La Evaluarea Națională se pot înscrie și absolvenți din seriile anterioare, care nu au participat în nicio sesiune la unul din examenele naționale: examenul de capacitate, testele naționale, tezele cu subiect unic sau evaluare națională.

 

 

 

CALENDARUL
de desfășurare a Evaluarii Naționale pentru absolvenții

 clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

 

 

7-11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională
22 iunie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2021 Matematică- probă scrisă
25 iunie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă
29 iunie 2021 (pana la ora 14,00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
29 iunie 2021 (orele 16,00-19,00)-30 iunie 2021 (orele 8,00-12,00) Depunerea contestațiilor
30 iunie-4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

În conformitate cu prevederile OMEC nr. 5455/2020, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului Sars-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale, pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului aprobat.

 

Calendarul Etapei speciale a Evaluării Naționale

28 iunie -2 iulie 2021 Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale
5 iulie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă
6 iulie 2021 Matematică- probă scrisă
7 iulie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12,00)

Depunerea contestațiilor (orele 14,00 – 20,00)

10-11 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor
12 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

 

 

Inspector școlar general,

Prof. Cătălina HOMEGHIU

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1