February 22, 2024
News Ticker

Cultul Eroilor Dâmbovița! 101 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon!

101 ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI DE LA TRIANON

4 iunie 1920 – 4 iunie 2021

La 4 iunie 1920, la Versailles în palatul Marele, la TRIANON, Franța, Marea Britanie, Italia, S.U.A., Japonia, Regatul sârbo-croato-sloven, Cehoslovacia și alte nouă state, pe de oparte, și Ungaria, pe de altă parte, au semnat Tratatul de pace. În numele României, Tratatul de la Trianon a fost semnat de dr. Ioan Cantacuzino și Nicolae Titulescu.

Era punctul final al Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) în care României, ca țară participantă la Primul Război Mondial, unde făcuse supreme sacrificii umane și materiale și își respectase obligațiile asumate în tratate și convenții i s-a făcut dreptate istorică, fiindu-i recunoscută Marea Unire. A fost, de fapt, o consacrare juridică internațională a hotărârilor românilor luată la Chișinău, Cernăuți și la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

A doua zi, la 5 iunie 1920 ziarul ,,America”, organul de presă al românilor din S.U.A. relata despre acest eveniment:

,,Astăzi visul strămoșesc a fost pe deplin realizat. Nici o umbră de îndoială n-a mai rămas: românii de pretutindeni (…) sunt uniți sufletește și trupește pentru totdeauna(…). Temnițele nu vor mai fi trecute de aceia care apărau limba strămoșească și nici baionetele nu vor mai fi vârâte între coasele fiilor neamului nostru, când vor cânta ,,DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE” ori vor purta la piept mândrul TRICOLOR ”(sbl.n.)

Aniversăm deci 101 ani de la acest eveniment crucial în destinul neamului românesc.

Trianonul rămâne important pentru că ne-a dat certificatul de garanție față de cele hotărâte în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Prin el Ungaria a fost obligată să renunțe la orice pretenție asupra teritoriilor locuite de români majoritar.

Trianonul și celelalte tratate semnate la Conferința de Pace de la Paris au stabilit granițele și stăpânirea românilor asupra pământurilor lor strămoșești.

Președinte col.(rz.) Gheorghe ȘERBAN

Sursa-Cultul Eroilor Dambovita

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1