June 13, 2024
News Ticker

200 de ani de la uciderea lui Tudor Vladimirescu! Mesajul IPS Arhiepiscop și Mitropolit Nifon


Comemorăm anul acesta două veacuri de la asasinarea lui Tudor Vladimirescu, una dintre personalitățile importante ale neamul românesc, care a marcat în mod decisiv istoria noastră națională, cutremurând din temelii organizarea socio-politică a epocii sale și deschizând calea pentru înlăturarea domniilor fanariote și pregătirea constituirii statului național, unitar, român.

Personalitate importantă, complexă și profund interesată de mai binele neamului și al țării noastre, Tudor Vladimirescu domină prima jumătate a veacului al XIX-lea prin spiritul său de dreptate și libertate, prin credința și curajul contra tuturor nedreptăților, abuzurilor și derapajelor sociale din vremea sa, în mare parte datorându-se și faptului că era și diacon hirotonit al Bisericii străbune.

Curajos, viteaz și patriot, personalitate tragică a istoriei naționale, el a reușit să-i ofere neamului nostru, atât de nedreptățit și de împilat, o licărire de speranță și, mai presus de toate, certitudinea că unirea îl face puternic și de neînvins, gata de a birui orice provocare și de a alunga toate încercările pe care vălul istoriei i le descoperă.

Educat în spiritul valorilor Evangheliei lui Hristos, atașat de credința ortodoxă, fiu credincios al Bisericii noastre strămoșești, fiindcă în inima lui au rezonat toate marile noastre momente istorice eliberatoare și pline de vitejie, scrise în logica curajului și a credincioșiei voievozilor noștri, Tudor Vladimirescu a fost sprijinit de mulți dintre clericii vremii sale, el însuși fiind ctitor de mânăstiri și biserici, precum și generos ajutător al lor.

Mișcarea lui Tudor Vladimirescu a avut puternice fundamente creștine, fiind izvorâtă din dorința de dreptate socială, dar și adânci rațiuni patriotice, căci a dorit eliberarea țării de sub stăpânirea străină. Ea a reaprins în epocă speranța conaționalilor că se pot elibera de sub dominația otomană, iar legăturile sale cu Biserica ne arată că Ortodoxia românească nu a fost niciodată străină de aspirațiile neamului nostru românesc, ci, dimpotrivă, le-a susținut și le-a apărat.

Asasinarea lui la Târgoviște, de către cei ce i-a crezut oarecând a fi prietenii săi, nu a oprit însă forța elanului ideilor sale creștine și românești, de libertate și de dreptate socială, intrând în panteonul cinstirii naționale, dar și în memoria neamului nostru.

La două veacuri de la moartea sa, mesajul pe care Tudor Vladimirescu ni-l transmite este unul de unitate și de solidaritate națională, de libertate și de speranță, de credință și de curaj.

Să-i cinstim memoria, neuitând niciodată să fim buni români și creștini,  punând mai presus de orice interesele naționale, patria și neamul!

Invoc binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu asupra tuturor celor prezenți, dar și a celor ce au contribuit la comemorarea eroului nostru național Tudor Vladimirescu!

 

Cu binecuvântări,

 

† NIFON

Arhiepiscop şi Mitropolit

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1