October 3, 2022
News Ticker

Ministerul Investițiilor! Noi consultări asupra strategiei de dezvoltare a Văii Jiului!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea unei noi runde de consultări publice în privința Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și a Planului de acțiuni aferent documentului, odată cu publicarea, spre dezbatere publică, a documentelor actualizate.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin Instrumentul de Sprijin Tehnic (TSI), dedicat susținerii reformelor structurale în Statele Membre UE (DG-REFORM) și realizat în colaborare cu PricewaterhouseCoopers România.

Pornind de la o viziune ambițioasă – Valea Jiului, regiune revitalizată social, durabilă și interconectată, cu un mediu economic competitiv, susținut de investiții, inovare și recunoscută pentru specificul local, strategia este fundamentată pe patru piloni de dezvoltare, cu direcții strategice adaptate nevoilor locale pe multiple paliere:

  • îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare, prin optimizarea sistemului educațional, a celui sanitar-medical, a asistenței sociale și a sistemului de protecție a mediului;
  • diversificare economică, inovare și antreprenoriat;
  • valorificarea durabilă a specificului local pentru dezvoltarea turismului;
  • accesibilitate, mobilitate și conectivitate.

Actuala strategie este un pas semnificativ pentru schimbarea dinamicii locale și pentru revitalizarea economică a regiunii, fiindcă oferă premisele creșterii calității vieții și încurajării tinerilor să rămână în Valea Jiului. Cunoscând importanța acestei strategii pentru oamenii din Valea Jiului și pentru viitorul microregiunii, ne dorim un proces de consultare cât mai amplu, care să includă toate părțile interesate din zonă, dar și de la nivel central, a declarat Marius Vasiliu secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În noul document au fost integrate recomandările și aspectele relevante rezultate în cadrul primei runde de consultări publice, lansată în perioada 29 octombrie-20 noiembrie 2020. Planul de acțiuni, lansat pentru prima dată în consultare publică, a fost elaborat în baza consultărilor PwC cu autoritățile locale din Valea Jiului și cu alți actori relevanți interesați, acțiunile fiind aliniate obiectivelor și direcțiilor strategice reflectate în cei patru piloni ai strategiei.

Documentul propus vizează reconfigurarea pe multiple paliere a zonei, în contextul dificultăților economice și sociale generate de declinul industriei carbonifere și obiectivului asumat la nivel european de tranziție către o economie verde, cu impact redus asupra mediului înconjurător.

Strategia include obiective de dezvoltare pentru următorul deceniu, fiind concepută în baza unei analize a situației Văii Jiului, a resurselor și oportunităților pe care le oferă zona, precum și în baza evaluării nevoilor populației Văii Jiului și mediului de afaceri, având administrația locală ca vector de implementare a acțiunilor propuse prin planul de acțiuni.

Sunt trasate direcții strategice de acțiune, cu o succintă evidențiere a situației actuale și a viziunii de dezvoltare pe fiecare palier abordat, iar în planul de acțiuni sunt cuprinse elemente relevante sau prioritare pentru obiectivele fiecărui pilon, din care vor deriva unul sau mai multe proiecte în sprijinul dezvoltării Văii Jiului.

Zona Văii Jiului are un potențial ridicat de dezvoltare atât prin prisma resurselor naturale, a frumuseții și biodiversității zonei, cât și prin prisma resursei umane. Din păcate, în ultimii 30 de ani, regiunea a cunoscut un declin economic și demografic accentuat, atât ca urmare a problemelor întâmpinate de sectorul minier, dar și a lipsei de acțiuni concrete care să permită diversificarea economică locală.

În ciuda dificultăților generate de criza sanitară, documentul este rezultatul unui proces complex de consultare la nivelul comunității locale din Valea Jiului cu ONG-urile active din zonă, autoritățile locale, mediul academic și cel de afaceri, reprezentanți ai Complexului Energetic Hunedoara și alți actori participanți în procesul de consultare de la începutul anului trecut până în prezent.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene așteaptă și de această dată o participare activă în cadrul procesului de consultare publică, pentru definitivarea documentului în cele mai bune condiții.

Versiunea actualizată a Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și Planul de acțiuni pot fi consultate pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, aici: https://mfe.gov.ro/initiativa-valea-jiului/

Observațiile pot fi transmise până la data de 24 mai a.c. la adresa valea.jiului@mfe.gov.ro.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1