February 28, 2024
News Ticker

Prefectura Dâmbovița! Recensământul General Agricol – Runda 2020!

Potrivit O.U.G. nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, în perioada 10 mai 2021 – 31 iulie 2021 se va desfăşura, la nivel naţional, în toate unităţile administrativ – teritoriale din România, Recensământului General Agricol cu an de referinţă 2020.

Recensământul General Agricol este o acţiune de mare anvergură care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploataţiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agri­cole și de dezvoltare rurală.

Legislaţia europeană referitoare la structura exploatați­ilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pre­văd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale ­agricole la intervale de 10 ani.

Recensământului General Agricol – runda 2020 va evidenţia, schimbările intervenite de la recensământul din anul 2010 , evoluţiile referitoare la:

  • caracteristicile structurale ale exploataţiilor agricole;
  • situaţia suprafeţelor agricole utilizate, a suprafeţelor care fac obiectul unor subvenţii, a suprafeţelor aflate sub restricţii de mediu;
  • situaţia efectivelor de animale şi adăposturilor pentru animale;
  • situaţia persoanelor care au lucrat în agricultură;
  • măsurile de dezvoltate rurală.

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne , sub  coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Datele şi informaţiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafeţelor agricole şi/sau deţinătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toţi indicatorii referitori la suprafeţele agricole se apli­că principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietăţii. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploataţii agricole indife­rent în câte locaţii utilizează suprafeţe agricole sau de­ţine efective de animale.

La recensământ se inregistrează exploataţiile în  care se desfăşoară activităţi  agricole, indiferent de statutul juridic şi de modul de deţinere a terenului (exploataţie agricola individuala, societate comerciala, societate/asociaţie agricola, precum si alţi utilizatori de suprafeţe si sau deţinători de animale, care in urma activităţii desfăşurate, obţin produse agricole si sau păstrează suprafeţele agricole în bune condiţii de mediu).

Este primul recensământ care se desfăşoară diferit faţă de cele anterioare, în sensul că se folosesc mijloace digitale pentru culegerea datelor.

Colectarea şi înregistrarea datelor la recensământ  se realizează de către recenzori, care sunt asimilaţi operatorilor statistici, prin interviu faţă în faţă, cu capul/şeful  exploataţiei agricole sau o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, personalul de recensământ format din 622 de recenzori si 128 recenzori şefi vor recenza peste 116000 exploataţii agricole fără personalitate juridică  si peste 1000 exploataţii agricole cu personalitate juridică, care utilizează suprafeţe agricole şi/sau deţin efective de animale.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerinţelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, dar şi cerinţelor naţionale, asigurând informaţii care vor fi utilizate de către decidenţii politici, cercetători fermieri şi publicul larg pentru a înţelege mai bine starea şi structura sectorului agricol şi impactul agriculturii asupra mediului.

Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor au caracter strict confidenţial şi  vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și vor fi anonimizate imediat după intrarea în sistem.

Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 22/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului General Agricol din România – runda 2020.

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1