February 22, 2024
News Ticker

3,09% Rata Șomajului! 5946 de șomeri, în evidențele AJOFM Dâmbovița!

3,09 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna martie 2021

La sfârșitul lunii martie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 5956 șomeri (din care 2849 femei), rata șomajului fiind de 3,09 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,96 %, în această lună acest indicator a crescut cu 0,13 pp.

Din totalul de 5956 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1652 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4304 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1146 șomeri provin din mediul urban și 4810 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5956
< 25 ani 706
între 25-29 344
între 30-39 902
între 40-49 1510
între 50-55 1330
peste 55 ani 1164

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (31,6 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 29,5 % din totalul şomerilor înregistraţi. 21,2 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 13,2 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,5 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2047 persoane foarte greu ocupabile, 3136 greu ocupabile, 427 mediu ocupabile, iar 346 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1