April 21, 2024
News Ticker

ANAF! Precizări privind dispariția a 10 transporturi de țigări!

Referitor la unele articole de presă publicate în mediul online, cu privire la presupusa „dispariție în Biroul Vamal de Frontieră Albița a 10 transporturi de țigări” care aveau ca destinație finală o companie din Republica Moldova, facem următoarele precizări:

 

Asemenea celorlalte administrații vamale din statele membre ale Uniunii Europene, autoritatea vamală din România acordă o importanță deosebită activității de prevenire și combatere a faptelor de contrabandă cu țigarete.

Astfel, în aplicarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale a autorității vamale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu țigarete și produse din tutun 2019-2021 la nivelul birourilor vamale de frontieră s-a implementat o procedură specială de înregistrare și control pentru transporturile cu țigarete. Totodată, atât la nivel central cât și la nivelul direcțiilor regionale vamale, periodic, se desfășoară verificări specifice suplimentare acestui tip de operațiuni.

O astfel de acțiune de verificare a fost demarată în luna septembrie 2020 de către serviciile specializate din cadrul Direcției Generale a Vămilor și a presupus verificarea realității ieșirii de pe teritoriul UE a peste 50 de transporturi cu marfă declarată țigarete și având ca destinatari diverși operatori economici cu sediul în Republica Moldova. Menționăm că toate transporturile erau înregistrate în evidențele BVF Albița, pentru ele fiind îndeplinită procedura de control la ieșirea din România.

Astfel, la solicitarea Direcției Generale a Vămilor, în baza acordurilor de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal, Serviciul vamal al Republicii Moldova a desfășurat verificări specifice, inclusiv controale la sediile operatorilor stabiliți în Republica Moldova, acestea reliefând faptul că toate transporturile respective au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, iar pentru toate mărfurile în cauză s-au derulat operațiuni vamale de import care au fost identificate inclusiv în evidențele contabile ale operatorilor economici destinatari.

Dorim să subliniem că, astfel de activități de control, derulate în strânsă colaborare cu autorități de aplicare a legii de la nivel național cât și internațional, care au competențe în domeniul combaterii contrabandei, au avut ca rezultat scăderea continuă, începând cu anul 2018, a nivelului estimat al contrabandei cu țigarete pe teritoriul României, de la 16,3% din totalul consumului de țigarete,  în anul 2018, la  13,9 % pentru anul 2019, respectiv 9,4% în anul 2020, fiind prima dată în ultimii 12 ani când ne situăm sub media de 10% a comerțului ilegal cu tigarete din Uniunea Europeană.

Totodată, aceste acțiuni de prevenire și combatere a traficului ilicit cu țigarete au determinat în anul 2020 o creștere cu 10% (1.34 mld lei), comparativ cu anul precedent, a veniturilor la bugetul statului provenite din accize pentru produse din tutun.

Autoritatea vamală continuă acțiunile de combatere a contrabandei cu ţigarete şi a altor forme de comerţ ilicit în strânsă colaborare cu toate autoritățile naționale și internaționale competente în domeniu.

 

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1