April 20, 2024
News Ticker

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! Meditație în Sfânta și Marea Zi de Joi!

MEDITAȚIE ÎN SFÂNTA ȘI MAREA ZI DE JOI

LA O MASĂ S-A SCHIMBAT DIN TEMELII ISTORIA ÎNTREGII LUMI

A sta împreună la masă este semnul prieteniei și al apropierii în toate civilizațiile și religiile, căci este firesc, important și frumos a sta împreună și a consuma ceea ce întreține viața. Hrana devine astfel, nu doar jertfa din creație care ne ține în existență, ne oferă posibilitatea de a întreține viața noastră biologică, dar și mijlocul natural de comuniune. La o masă, gazda împarte cu tine din rodul mâinilor lui, din munca lui, din hrana lui, din ceea ce întreține viața lui, astfel că împreună consumăm din creația lui Dumnezeu pentru a aprofunda comuniunea dintre noi și a ne continua existența. Gestul de a mânca împreună este cel mai familiar și exprimă apropiere și prietenie majoră, căci, de regulă, nimeni nu mănâncă cu un dușman, deoarece spațiul mesei este unul al comuniunii și al unității!

La o astfel de masă, acum aproape două milenii, Domnul Însuși a stat instituind Euharistia, devenind El Însuși Cel ce se oferă spre consum pentru comuniune și viață veșnică. Acest lucru îl știm noi creștinii încă de la început, toți cei botezați, care credem că atunci când ne împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului devenim Trupul și Sângele Lui, Biserica în extensie, Trupul Său Mistic ce continuă să crească până la Cea de A doua Sa Venire.

Masa euharistică, Ultima Cină sau Cina cea de Taină pe care o actualizăm și o comemorăm la fiecare Sfântă Liturghie, dar cu precădere astăzi, anunțată cumva de ospitalitatea de la Mamvri, de demult, ne arată că noi cei ce credem, următorii lui Hristos, suntem legați între noi. Împreună suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu, împreună suntem cei ce avem obligația de a transforma lumea din temelii după chipul lui Hristos, reflectând lumina iubirii Sale milostive.

Biserica ne cheamă la Sfânta Masă, la Liturghie, iar când participăm la ea ne nutrim cu Hristos, prin intermediul cuvântului proclamat în Sfânta Evanghelie, dar și euharistic, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Lui. Și astfel, întăriți, mergem în lume pentru a duce speranța, lumina și iubirea Lui acolo unde trăim, locuim sau muncim, pentru a schimba din temelii structurile învechite ale lumii, alungând păcatul, răul și întunericul.

De la acea sfântă masă a pornit schimbarea din temelii a lumii noastre, transformarea realității umane după chipul Dumnezeului Celui Nevăzut și apariția celei mai importante, mai mari și mai înfloritoare civilizații din toate timpurile – civilizația creștină. Căci da, ea este fundamentată pe Hristos, pe Euharistia care schimbă totul, pe acele cuvinte ale lui Iisus: Să vă iubiți unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi!

Deci, principiul iubirii nu suntem noi și nici modelul, ci numai El. Iubirea lui Hristos luminează tuturor, schimbând oameni și culturi, transformând civilizații și devenind calea privilegiată spre Tatăl ceresc.

De la acea masă sfântă a început schimbarea lumii, transformarea noastră și cutremurarea temeliilor acestei lumi, de atunci încoace aproapele și lumea noastră fac parte din Euharistie, căci nu ne putem nutri cu Domnul fără a ne iubi aproapele și lumea pe care El ne-a oferit-o ca dar al iubirii Sale. Cu iubirea Sa, El spală neîncetat sufletele noastre, ca oarecând picioarele ucenicilor Săi, ne oferă ajutor și autentica vedere asupra aproapelui, a noastră și a lumii în care trăim.

Pregătirea pentru Înviere, nu întâmplător s-a spus, începe de aici, eliminând răul, curățindu-ne de urmele de întuneric și de păcat pentru a ne bucura de plinătatea vieții, așa cum trebuie și cum Domnul dorește. De aceea, creștinul este omul pururi al schimbării, cel ce se înnoiește mereu și care are datoria de a transforma totul în bine, de a purifica, de a aprofunda și de a reflecta în toate chipul nemuritor și iubitor al lui Dumnezeu.

Spre Ospățul Tatălui ceresc să ne grăbim a-i aduce în dar toate speranțele, eșecurile, bucuriile și necazurile noastre. Noi suntem darul cel mai de preț al lui Dumnezeu, Cel ce ne iubește cu o iubire fără margini!

Post binecuvântat!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1