February 21, 2024
News Ticker

Deputatul PSD, Radu Popa! Naufragiul unui Minister Strategic – Energia!

Plecăm de la o situație de fapt: avem răspunsul de la CE a UE referitor la planul de restructurare trimis de CEO și asumat de Min. Energiei. E din 10 martie 2021 și se află aici, în întregime.
https://ec.europa.eu/…/202111/292426_2254276_25_2.pdf

Dau mai jos câteva extrase din prezentul document …

(43) …este puțin probabil ca ajutorul de restructurare planificat în vederea sprijinirii planului de restructurare prezentat să îndeplinească criteriile de compatibilitate prevăzute în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate…
(47) … se pare că din pretinsele contribuțiile proprii de 1,5 miliarde EUR, cel mult 200 de milioane EUR ar putea fi reale și efective (…) În ceea ce privește restul, România se bazează numai pe veniturile preconizate din vânzările de energie electrică pe piețele centralizate ale OPCOM în perioada 2021-2025, care nu sunt nici reale, nici efective…
(50) …pe baza informațiilor prezentate de România, niciun investitor sau creditor de pe piață nu susține planul în această etapă…
(52) …România recunoaște în mod expres că nici acționarii minoritari ai societății CE Oltenia (și în primul rând — Fondul Proprietatea SA) și nici creditorii săi nu vor asigura o repartizare adecvată a sarcinilor sub nicio formă…
(59) …rezultatele preconizate ale societății CE Oltenia se bazează pe ipoteze optimiste cu privire la factori externi, cum ar fi faptul că prețurile certificatelor de CO2 vor rămâne la aproape același nivel în perioada de restructurare…
(60) …Comisia are îndoieli cu privire la faptul că planul de restructurare propus are o durată corespunzătoare și ar conduce la restabilirea viabilității societății CE Oltenia la sfârșitul perioadei de restructurare, deoarece nu este evident că CE Oltenia va obține o rentabilitate suficientă și că va putea rămâne pe piață fără ajutor suplimentar…
(67) …măsurile structurale compensatorii propuse până în prezent de România par a fi insuficiente. În absența unor măsuri structurale și comportamentale semnificative și clare, este puțin probabil ca efectele negative ale ajutorului asupra concurenței să fie atenuate într-o măsură satisfăcătoare DECIZIE: Comisia (…) solicită României, în termen de o lună de la data primirii prezentei scrisori, să își prezinte observațiile și să furnizeze toate informațiile care ar putea contribui la evaluarea ajutorului de restructurare care face obiectul prezentei proceduri …”

Suntem în 21aprilie. Răspunsul CE a venit pe 10.03.2021.
Până la sfârșitul acestei luni-adică în 9 zile!!!- CEO ar trebui să cumpere și să predea certificatele de carbon aferente producției de anul trecut. Fără OK-ul pe Program, nu poate. În intervalul de timp rămas CEO să răspundă satisfăcător observațiilor Comisiei (practic ar trebui un nou Plan) ca aceasta din urmă să analizeze răspunsurile, să comunice oficial răspunsul și să mai și rămână un interval de timp pentru cumpărarea certificatelor…
Șansele ca actualul Guvern sa facă asta sunt extrem de mici. Practic neglijabile!

Datele sunt următoarele: în 2020 CE Oltenia a produs 8.2 TW, cu aproape 6 TW mai puțin față de 2019.
Dacă luăm în calcul că pentru fiecare megawat produs CEO trebuie să achite aprox. 0,94 eurocenti/certificat CO2 atunci rezultă că în 2020 CE Oltenia trebuia să achite 7,7 milioane de certificate CO2.
Pretul unui certificat este 43 euro/tona de carbune adică un total de circa 331 milioane de euro/an.
Din acestia, CEO a achitat in jur de 100 de milioane de euro.
Perioada achiziție este 1 mai-30 aprilie pentru anul anterior.

Amenda CE pentru neconformare la conditionalitățile de mediu este de 100eur/certificat CO2 neachizitionat.

Pe cale de consecință, la 1 mai 2021 CE Oltenia trebuie să achiziționeze toate cele 7,7 milioane de certificate.
CEO NU ARE ACEST DISPONIBIL FINANCIAR ȘI NICI VARIANTE ALTERNATIVE AVÂND ÎN VEDERE GRADUL DE ÎNDATORARE DEJA EXISTENT AL COMPANIEI. Dar nici nu putem renunța la producția CEO pentru să punem în pericol. securittatea energetică a României.

În acest context, azi am tras un semnal de alarmă de la tribuna Parlamentului și sper ca decidenții semnificativi din CSAT să îl scuture serios pe ministrul Virgil Popescu.
Oare gândește cineva pentru România?

 

deputat Radu Popa – Vicepreședinte PSD Dâmbovița

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1