April 21, 2024
News Ticker

ITM Dâmbovița! Acțiuni de informare a angajatorilor privind lucrătorii în vârstă!

Lucrătorii în vârstă constituie o parte tot mai mare a forței de muncă și, pe măsură ce durata vieții profesionale se prelungește, gestionarea siguranței și securității în muncă pentru această categorie de angajați devine o prioritate. Rata de ocupare a forței de muncă, în Uniunea Europeană, pentru persoanele cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, a crescut de la 40,5%, în 2005, la 58,5%, în 2018.

Întrucât anumite capacități funcționale se deteriorează ca urmare a procesului natural de îmbătrânire, aceste modificări trebuie luate în considerare la evaluarea riscurilor, iar munca și mediul de lucru trebuie modificate pentru a face față acestor schimbări.

Evaluarea riscurilor în funcție de vârstă înseamnă luarea în considerare a caracteristicilor asociate cu etatea angajaților, inclusiv a eventualelor schimbări ale capacităților funcționale și ale stării de sănătate a acestora.

Multe schimbări aduse de înaintarea în vârstă au o relevanță mai mare în anumite activități profesionale decât în altele. De exemplu, modificarea simțului echilibrului are implicații pentru pompieri și personalul de salvare care lucrează în condiții extreme, poartă echipamente grele, ridică și transportă persoane, reducerea capacității de a aprecia distanțele și viteza obiectelor în mișcare are implicații pentru șoferii care conduc noaptea.

Printre riscurile care prezintă relevanță mai ales pentru lucrătorii vârstnici se numără

volumul de muncă fizică intensă, pericolele legate de lucrul în schimburi, mediile de lucru cu temperaturi ridicate sau scăzute ori cu nivel mare de zgomot.

Pe măsură ce capacitățile lucrătorilor se schimbă, și mediul de lucru trebuie modificat pentru a compensa neajunsurile, de exemplu prin reconfigurarea sau rotația sarcinilor, acordarea de pauze scurte mai frecvente, organizarea mai bună a muncii în schimburi,  îmbunătățirea iluminatului și a nivelului de zgomot, proiectarea ergonomică adecvată a echipamentelor.

Pe parcursul anului trecut, ITM Dâmbovița a desfășurat acțiuni de informare a angajatorilor, privind necesitatea respectării regulilor de securitate și sănătate în muncă, cu precădere pentru lucrătorii vârstnici. Totodată, s-au efectuat controale, utilizând Checklist-uri, pentru identificarea riscurlor la care acești angajați se expun la locul de muncă. Prin intermediul acestui chestionar, inspectorii de muncă au putut aprecia calitatea evaluării riscurilor și măsurile luate la locurile de muncă de către întreprinderile mici și mijlocii, în care își desfășoară activitatea lucrători cu vârsta de peste 60 de ani.

În cadrul acestei acțiuni tematice, în cursul anului 2020, au fost verificate 16 societăți, cu un număr total de 2368 de angajați, din care 177 de lucrători vârstnici.

În urma controalelor efectuate, 15 societăți dâmbovițene au fost sancționate pentru nereguli ca lipsa evaluării riscurilor pentru grupurile sensibile și lipsa unui plan de prevenire și protecție pentru angajați. Pentru aceste neconformități, inspectorii ITM Dâmbovița au dispus 20 de măsuri de remediere și au aplicat 20 de avertismente.

 

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1