December 4, 2023
News Ticker

AJF Dâmbovița! Încep înscrierile la cursul de obținere a licenței UEFA C!

Licenței UEFA C

Cursul pentru obținerea Licenței UEFA “C” este un curs de bază de 60 ore, posesorii acestei licențe desfășurându-și activitatea la nivelul competițiilor organizate la nivel județean (Liga 4, Liga 5 și Liga 6, copii și juniori).

 1.         Calendar:
 • Depunerea dosarelor: 20.04.2021 – 21.05.2021
 • Examen de admitere: 24.05.2021
 • Data examen final: 16.07.2021
 1. Număr locuri: 25

III.          Condițiile ce trebuie îndeplinite:

 • Vârsta minimă 18 ani;
 • Domiciliul pe raza județului Dâmbovița;
 • Să nu se afle sub incidența unor sancțiuni/interdicții dictate de AJF / FRF;
 • Să nu fi suferit condamnări penale sau să se afle în preocuparea autorităţilor române sau internaţionale pentru încălcarea legii.
 1. DOSARUL trebuie să conțină:
 2. Cerere tip de înscriere(click pe cerere pt a descarca formularul tip)
 3. Adeverință medicală de la medicul de familie, ca nu este în evidență cu boli cronice
 4. Fotocopie după Cartea de Identitate / BI
 5. Copie legalizată la notar după diploma de bacalaureat
 6. Cazier juridic – original
 7. 2 poze recente tip buletin
 8. dosar plic
 9. Chitanța sau ordinul de plată care să dovedească achitarea taxei de 350 lei, plata se poate face în numerar la sediul AJF Dâmbovița, sau prin transfer bancar în contul AJF Dâmbovița RO55 RNCB 0128 0454 2146 0001, unde menționați curs Licența C – numele și prenumele dvs.

ATENȚIE! Dosarul cu toate elementele scanate poate fi depus și prin poșta electronică la adresa ajfdambovita@yahoo.com, urmând ca acesta să fie adus și în formă fizică înaintea susținerii examenului de admitere.

 1. Examenul de admitere:
 • Examenul de admitere va consta în două probe: proba practică și proba scrisă care va fi sub formă de grilă cu 20 de întrebări din tematica pentru examenul de admitere, plus cunoștințe generale despre fotbal.
 • Toți candidații înscriși au obligația de a participa la ambele probe.
 • Media finală de admitere se calculează făcând media aritmetică între nota de la proba practică și nota de la proba scrisă, media minimă de admitere fiind 5.
 • Ocuparea locurilor (dacă numărul de candidați depășește numărul de locuri) admiterea se va face în ordinea mediilor finale obținute, cu precizarea ca media minimă de promovare trebuie să fie  5.
 • Comisia pentru examenul de admitere va fi formată din 3 persoane numite de conducerea AJF printr-o decizie, scrisă și înregistrată la AJF DB.
 • Rezultatele preliminarii vor fi afișate la sediul AJF DB la cel mult 3 zile de la data desfășurarării probei scrise.
 • Contestațiile se depun în următoarele 48 de ore de la data afișării. Contestațiile vor fi depuse în scris (datate și semnate) și înregistrate la registratura AJF DB.
 • Contestațiile vor fi soluționate de către o comisie de contestații formată din 3 persoane numită de conducerea AJF DB printr-o decizie, membrii comisiei de contestații trebuie să fie alții decât cei din comisia de admitere.
 1. Desfășurare:
 • Admiterea, lecțiile practice și examenul final se vor susține față în față.
 • Modulele de cursuri se vor desfășura on-line pe platforma Zoom.

VII.          Tematica pentru proba scrisă a examenului de admitere este următoarea:

 • Cultură generală fotbalistică
 • Istoricul jocului de fotbal din România și din lume
 • Legile jocului

VIII.          Ce înseamnă licența C și unde antrenează posesorii licenței UEFA C?

Licența îi va permite posesorului să acționeze ca antrenor în toate acele federații care sunt semnatare ale Convenției UEFA, în categoriile la care este necesară licența.

Activitățile față în față se vor desfășura în locații ce vor fi anunțate la momentul respectiv.

 

PREȘEDINTE AJF DÂMBOVIȚA

         Ciprian PRISĂCARU

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1