May 29, 2024
News Ticker

2,96%! Rata șomajului înregistrată în evidentele AJOFM Dâmbovița!

2,96 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna februarie 2021

La sfârșitul lunii februarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 5700 șomeri (din care 2765 femei), rata șomajului fiind de 2,96 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,00 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,04 pp.

Din totalul de 5700 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1689 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4011 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1125 șomeri provin din mediul urban și 4575 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5700
< 25 ani 762
între 25-29 329
între 30-39 896
între 40-49 1434
între 50-55 1155
peste 55 ani 1124

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (30,4 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 28,1 % din totalul şomerilor înregistraţi. 22,5 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 13,9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,1 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1804 persoane foarte greu ocupabile, 3129 greu ocupabile, 423 mediu ocupabile, iar 344 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1