April 21, 2024
News Ticker

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița! Studenții Universității Valahia, vizită la Stația de Epurare Târgoviște Sud!

În data de 25.03.2021, la Stația de Epurare Târgoviște Sud a avut loc o vizită a 2 grupe de studenți din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Inginerie a Mediului și Facultatea de Științe Economice.

Vizita s-a desfășurat în baza acordului de parteneriat dintre Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița și Universitatea Valahia din Târgoviște și a avut ca obiectiv consolidarea și completarea cunoștințelor teoretice a studenților, cunoașterii directe a problemelor activității practice in domeniu de specializare, precum și a dobândirii abilităților necesare în viitoarea profesie.

Aceștia s-au putut documenta în privința tehnologiilor de tratare a apelor uzate în vederea potabilizării și a metodelor de epurare a apelor reziduale, cu sprijinul reprezentanților Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița, care au prezentat schematic fluxul tehnologic al Stației de Epurare.

S-a efectuat un tur în perimetrul statiei unde s-a discutat punctual ce rol are fiecare obiect tehnic în cadrul procesului de epurare. Astfel că, stația are un rol important prin aportul adus la imbunătățirea calității mediului. Aici au loc procese de extragere, curățare, eliminare, deșeuri care in alt context ar duce la poluarea apelor de suprafață. Stația de Epurare are doua procese, unul de tratare a apei uzate și al doilea de tratare a nămolului. Prin fermentarea nămolului se produce biogaz care este folosit la producerea de energie termică și electrică.

Apa folosită de către populație și în industrie este colectată în sistemul de canalizare al orașului, apoi este direcționată spre tratare în Stația de Epurare. După tratare este deversată în emisar, râul Ialomița.

In aria de exploatare a retelelor de canalizare ale Companiei de Apa Târgoviște-Dâmbovița, unii consumatori nu înțeleg sa respecte rolul rețelei de canalizare de a prelua apele uzate și aruncă diverse deșeuri solide precum șervețele umede, bețișoare de urechi, scutece, materiale textile, plastic sau alte resturi care ajung în rețeaua interioara de evacuare a apelor uzate menajere, deșeuri care blocheaza fluxul normal.

Pe lângă aceste consecințe nefavorabile, alte efecte daunatoare pot avea loc:

– Intoxicarea florei și faunei acvatice, precum și distrugerea sistemului de reproducere al acestora;

– Contaminarea bacteriologică sau poluarea chimică a legumelor, fructelor și zarzavaturilor;

– Modificarea calităţilor fizice si chimice a apei;

Având în vedere importanța majoră si rolul însemnat pe care Stațiile de Epurare și de tratare a apei le au, dar și înțelegerea proceselor prin care acestea funcționează, Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița rămâne deschisă pentru orice propunere de colaborare în vederea derulării de activități educative la obiectivele sale!

BIROUL DE PRESA AL COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1