April 14, 2024
News Ticker

Planul Național de Relansare și Reziliență! Finanțare pentru România modernă si reformată!

MIPE a publicat ghidul solicitantului prin care va asigura 50 milioane euro pentru creșterea siguranței pacienților în spitale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Infrastructură Mare 2014-2020, a publicat ghidul solicitantului care stabilește condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile pentru creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale.

Astfel, 50 milioane euro fonduri nerambursabile se vor îndrepta către spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul sanitar public din România pentru investiții care să asigure susținerea structurilor care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și a structurilor mari consumatoare de energie electrică.

„Astăzi, odată cu aprobarea ghidului și lansarea apelului, mai facem încă un pas concret pentru asigurarea finanțării unei componente devenite cruciale pentru infrastructura spitalicească din România – siguranța pacienților. Încurajez unitățile spitalicești și potențialii beneficiari din toată țara să depună proiecte pentru ca acest efort comun să dea rezultatele așteptate de noi, toți”, a declarat Marius Vasiliu, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene, coordonator al Programului Operațional Infrastructură Mare.

Acțiunile finanțabile din cadrul viitoarelor proiecte vor putea include instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, în așa fel încât să crească gradul de securitate la incendii.

Pot fi reabilitate, modernizate și extinse, totodată, infrastructurile electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructurile de fluide medicale.

Beneficiarii măsurilor de finanțare propuse vor fi spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul public sanitar, desemnate prin ordinul ministrului Sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare: Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie, spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul public sanitar aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora, alte autorități și instituții publice centrale, precum și spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul public sanitar aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora/Spitalul Universitar de Urgență Elias, consiliile județene, consiliile locale, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul public sanitar.

Depunerea proiectelor este prevăzută pentru perioada 19/03 – 31/12/2021.

Un solicitant poate propune spre finanțare investiții care vizează unul sau mai multe spitale publice de faza I și II și suport COVID. Pentru a facilita procesul de evaluare și, ulterior, de implementare se recomandă depunerea de către solicitanți a unui singur proiect sau a unui număr cât mai redus de proiecte, în funcție de maturitatea intervențiilor vizate.

 

Finanțările din fonduri europene nerambursabile au fost prevăzute în cadrul Memorandumului cu tema Aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a sistemelor de ventilație și climatizare a aerului, precum și a altor investiții necesare pentru creșterea securității la incendiu din structurile care utilizează gaze medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de faza I și II și suport COVID din sistemul sanitar de stat.

Ghidul solicitantului publicat astăzi poate fi găsit aici:

POIM lansează ghidul „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale”

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1