December 2, 2023
News Ticker

ITM Dâmbovița! Peste 200 de angajatori verificați, cu 163 de sancțiuni contravenționale!

Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, I.T.M. Dambovita a efectuat, în luna februarie 2021 controale de fond, tematice și cu caracter preventiv, la toate categoriile de angajatori de pe raza județului.

În luna februarie 2021, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă și securitate și sănătate in muncă, au fost verificați 200 de angajatori, aplicându-se 163 de sancțiuni contravenționale și amenzi, în valoare 140.000 lei.

Cele mai multe deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au constat în nerespectarea timpului de muncă, neînmânarea contractului individual de muncă și lipsa copiei contractului individual de muncă de la sediul angajatorului.

În ceea ce privește controalele efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost descoperite neconformități ca lipsa instruirii lucrătorilor, sau lipsa evaluării riscurilor. În plus, au fost identificați angajatori care nu asigurau supravegherea stării de sănătate a angajaților, sau care nu asigurau semnalizarea în privința securității și sănătății în muncă, conform riscurilor identificate la locul de muncă. O altă neconformitate frecventă a fost nepurtarea echipamentului de protecție de către angajați.

În raport cu neconformitățile constatate în timpul controalelor, au fost dispuse 324 de măsuri cu termen de remediere a deficiențelor identificate și au fost comunicate de către angajatori către I.T.M. Dâmbovița, un număr de 17 evenimente/accidente la locul de muncă. Totodată, au fost depistate 8 persoane lucrând fără forme legale de angajare, în acest sens fiind sancționați 4 angajatori cu suma de 100 de mii de lei. Munca nedeclarată  a fost semnalată în domeniile prestări servicii, construcții și comerț. Și în perioada următoare identificarea muncii la negru rămâne o prioritate a acțiunilor de control desfășurate de inspectorii ITM.

Și pe parcursul lunii trecute, o activitate prioritară în cadrul instituției a fost soluționarea petițiilor și reclamațiilor adresate de salariați, care au sesizat nereguli în desfășurarea raporturilor de muncă pe care le-au avut cu angajatorii. Astfel, în luna februarie 2021, în cadrul I.T.M. Dâmbovița, au fost înregistrate 25 de petiţii și reclamaţii ce au fost repartizate departamentelor de control spre soluţionare, conform prevederilor O.G. 27/2002 modificată. Alte 80 de persoane s-au adresat direct instituției, primind indicații verbale pentru soluționarea problemelor semnalate. Aspectele sesizate în petițiile primite au vizat în principal neîntocmirea formelor legale la angajare sau probleme legate de încetarea contractelor individuale de muncă, neplata drepturilor salariale datorate, neacordarea concediului de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind programul de lucru, sau neeliberarea adeverinţelor de salariat.

În această perioadă, se desfășoară acțiuni din programul cadru al Inspecției Muncii, cum ar fi campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii din domeniul construcțiilor, al industriei extractive de suprafață și al exploatărilor forestiere.

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1