February 27, 2024
News Ticker

APIA Dâmbovița! 1 Martie – 17 Mai, campanie de primire cereri unice de sprijin!

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura desfasoara in perioada 01 martie -17 mai 2021  Campania de primire cereri unice de sprijin, in conformitate cu prevederile OG.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

Institutia noastra a adoptat o strategie de lucru la distanta cu fermierii, menita sa asigure continuitatea activitatii fara a periclita sanatatea beneficiarilor formelor de sprijin sau a personalului.

Programarea celor aproximativ 24.000 de fermieri damboviteni s-a facut pe zile si ore si a fost depusa la Registratura primariilor din judet pentru afisare in loc vizibil si pentru consultarea de catre fermieri in momentul actualizarii datelor inscrise in Registrul Agricol in vederea eliberarii Adeverintei conforme cu acesta.

Astfel, le reamintim fermierilor ca este foarte important să se adreseze telefonic funcţionarului responsabil cu gestionarea cererii pe care urmează sa o depuna si impreuna vor identifica o modalitate prin care sa-si transmita acordul  pentru inchiderea si inregistrarea cererii in Sistemul Integrat de Administrare si Control .

De asemenea, în perioada 01martie – 31 august 2021, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, Centrele județene APIA vor primi declarațiile de vizare a cererilor și a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicații sau prin poștă/curier.

Funcționarii de la nivelul Centrului Județean vor suna cele 183 de persoane beneficiare de renta viagera din judet pentru vizarea dosarului de renta in acest an.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1