May 28, 2024
News Ticker

Acces Egal la Educație și Sănătate! Proiect Asociația FDP – Protagoniști în Educație și Active Citizens Fund România!

În perioada 1 noiembrie 2020 – 28 februarie 2021 s-a desfasurat proiectul Acces egal la educatie si sanatate” , proiect derulat de Asociatia FDP-Protagonisti in educatie cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este formarea de comportamente preventive prin sprijinirea și respectarea dreptului la ocrotirea sănătății și educație pentru cei 3025 de locuitori, într-o comunitate compactă de romi (100%) aflată în satul Iazu, Com.Cojasca, Dâmbovița.

Proiectul s-a desfasurat în colaborare cu Primăria Cojasca și Școala Primară Iazu (jud. Dâmbovița), dar și cu celelalte instituții publice din comună (dispensarul medical, poliția, biserica).

În contextul crizei provocate de pandemia SARS-CoV-2 care a vulnerabilizat suplimentar persoanele aflate în dificultate, comunitatea din Iazu este privată de sprijin pentru măsuri eficiente de limitare a răspândirii Covid-19. Un alt aspect deficitar este lipsa tehnologiei și a internetului, mulți copii aflându-se în imposibilitatea de a avea computere sau tablete și conexiune la  internet, impunându-se identificarea de soluții potrivite pentru această perioada de restricții. Considerand ca dreptul la educatie este un drept universal chiar si in conditii de pandemie, a fost esentiala indrumarea copiilor si incurajarea acestora sa mentina legatura cu scoala prin accesarea materialelor educationale pregatite de cadrele didactice.

Proiectul a urmărit ca prin activitățile derulate (dotarea cu materiale de protecție personală – măști reutilizabile, igienico-sanitare, derularea unei campanii de informare, dotarea școlii din Iazu cu echipamente IT pentru 427 de copii, crearea unei biblioteci de resurse și instruirea cadrelor didactice) să faciliteze educarea populației și a instituțiilor publice, adaptarea școlii și a profesorilor la situația actuală astfel încât fiecare copil să aiba acces la educație și sănătate.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operatorde Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului  societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociatia FDP-Protagonisti in educatie

La cei peste 20 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1