April 12, 2024
News Ticker

Liderul Forțelor Naționaliste (PDR), Silviu Crăescu! Ei sunt Eroii Necunoscuți ai Neamului Românesc!

În istoria nescrisă a neamului și a țării rămân doar oamenii cu iubire de oameni, biserică și patrie…

Ei sunt naționaliștii și patrioții necunoscuți, care și-au iubit sănătos trecutul și care își iubesc sincer în prezent credința, libertatea, drepturile, identitatea, familia, neamul și Patria!

Mulți dintre ei prin patriotism național, ca un liant prin solidaritate și activism împotriva nedreptăților, au asigurat puterea poporului și imunitatea națiunii la nivel statal împotriva acțiunilor de trădare și a celor destabilizatoare de unitate de neam.

Ei sunt marea masă a românilor curajoși, elite, funcționari publici sau muncitori, vizionari creștin-ortodoxi care absorbind durerea, au întărit mereu statul și credința, care au dovedit prin certe calități, prin respect și dreptate, prin conduită morală și prin competență, valorile creștine și iubirea cu har pentru poporul român și România.

Ei sunt cei mulți care la un moment istoric popular au contat, dar care nu apar nicăieri consemnați in istorie…din toate timpurile și din toate regimurile!

Românii cu adevărat patrioți, de omenie, de bunăcredință și cu spirit înalt, ce au muncit fără răsplată, ce au gândit politic fără avantaje, ce au crescut plini de nevoi noile generații și care au luptat glorios în prima linie pentru acest neam și pentru acest sfânt pământ până la jertfa sacrificiului suprem pentru a proteja, pentru a construi și pentru păstra demn și echilibrat în umbra și impotriva imperiilor, o România Mare, ortodox-creștină, liberă, educată, prosperă, inovativă, multilateral dezvoltată, puternică, independentă și suverană !!!

Ei sunt eroii necunoscuți ai neamului românesc!

DAVID – SILVIU CRĂESCU

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1