September 27, 2022
News Ticker

Investiție de peste 5 milioane lei! Școala Malu cu Flori se modernizează!

Vesti bune

Joi, 11 februarie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Ion Constantin, primarul comunei Malu cu Flori, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare, extindere și dotare Școala Malu cu Flori din Satul Malu cu Flori, în Comuna Malu cu Flori, Județul Dâmbovița”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, prin modernizarea, extinderea și dotarea școlii existente în satul Malu cu Flori. Intervențiile prin proiect urmăresc reabilitarea construcției existente și extinderea acesteia, asigurarea utilităților necesare funcționării și, nu în ultimul rând, dotarea cu echipamente specializate pentru procesul de învățământ.

Proiectul va fi implementat în 67 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu o valoare totală de peste 5.45 milioane lei, din care aproape 4.55 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), 696 mii de lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și aproape 210 mii de lei este contribuția beneficiarului.

Sursa-Ion Constantin

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1