December 7, 2023
News Ticker

Liderul Forțelor Naționaliste (PDR), Silviu Crăescu, întâlnire cu Ambasadorul Republicii Venezuela, Alfonso Torrealba!

Șeful Misiunii Diplomatice a Republicii Bolivariene a Venezuelei cu Rang de Ambasador, Excelența Sa, Dl. Alfredo Alfonso Torrealba, s-a întâlnit cu Dl.

Silviu Crăescu, președintele Partidului patriotic suveranist Dreapta Republicană din România

2021/02/02

Recent, liderul forțelor patriotice naționaliste din România, Dl. Silviu Crăescu, a efectuat o vizită de curtoazie la invitația șefului misiunii diplomatice cu rang de ambasador al Republicii Bolivariene a Venezuelei la București.

Excelenta Sa, domnul Ambasador Alfredo Alfonso Torrealba, s-a întâlnit cu liderul forțelor patriotice naționaliste, Dl. Silviu Crăescu, unde au făcut schimb de opinii cu privire la situația internă, la recentele alegeri parlamentare din România și cu privire la relațiile de prietenie bilaterale, cooperarea pragmatică și schimburile interdiplomatice.

Liderul forțelor patriotice naționaliste, Dl. Silviu Crăescu, a transmis pe canalele oficiale aprecierea sa, precum și un călduros salut adresat Șefului statului și al guvernului venezuelean, președintelui Nicolás Maduro Moros.

Dl. Ambasador Alfredo Alfonso Torrealba a spus că, în ciuda distanței dintre Venezuela și România, România nu este deloc străină generației actuale din țara sa. Poporul glorios venezuelean este profund impresionat de istoria lungă și de cultura splendidă a României, precum și de patriotismul său eroic și de neclintit plin de credință.

Dl. Ambasador Torrealba a subliniat că cele două țări și cele două popoare au cunoscut o prietenie de lungă durată, iar prietenia tradițională este adânc înrădăcinată în inimile celor două popoare.

Dl. Crăescu a mulțumit gazdei și a subliniat că de la stabilirea legăturilor diplomatice, relațiile Venezuela-România sunt foarte bune cu tendința de a se îmbunătății, ambele tări au reușit să facă față pandemiei si schimbărilor economice și politice drastice de pe scena internațională.

În urma discuțiilor fructuoase s-au tras niște concluzii și au căzut la consens în ceea ce privește dezvoltarea bunelor relații de prietenie, iar cercurile sociale din Venezuela și România au așteptări mari de la aprofundarea cooperării pragmatice în diverse domenii, in principal educațional academice și a schimburilor comerciale ceea ce poate crea o bază socială solidă pentru relația de lungă durată dintre cele două țări.

În ultimii ani, odată cu extinderea globalismului, cooperarea bilaterală în diferite domenii a demonstrat o dezvoltare solidă datorită eforturilor comune ale ambelor părți. Aceste realizări nu au fost deloc ușoare și trebuie să fie prețuite și îngrijite de ambele părți indiferent de politica marilor puteri.

Dl. Crăescu, a afirmat că Partidul patriotic suveranist Dreapta Republicană, ca forță politică cu influență importantă in viitorul apropiat, atât pe scena politică românească, cât și pe cea europeană, va aduce contribuții prin soluții interne la dezvoltarea economică și la progresul social al României. Poporul român suveran va decide pentru români!

Partea venezueleană este bucuroasă să vadă că partidul neparlamentar Dreapta Republicană de la înființarea sa, a acordat întotdeauna importanță aprofundării relațiilor de cooperare prietenoase pe termen lung pe baza principiului căutării unui teren comun, păstrându-ne în același timp diferențele, respectându-ne reciproc, învățând și inspirând reciproc, căci numai astfel vom construi activ relații interstatele și interpartinice de tip nou, efectuând schimburi strânse de personal. De aceea cei doi interlocutori cu rang înalt au convenit diplomatic, că vor aprofunda comunicarea și schimburile în ceea ce privește experiența in alegeri și politici de guvernare și edificarea de parteneri europeni și partide prietene, vor efectua permanent schimb de opinii cu privire la problemele majore în cadrul internațional sau regional, extinzând în continuare canalele de contacte diplomatice și cooperarea dintre părți, servind interesele supreme comune ale celor două țări și popoare prietene.

Liderul partidului politic Dreapta Republicană Dl. Crăescu, a declarat că între România și Venezuela există o prietenie tradițională de lungă durată încă din anii socialismului, care a pus bazele de azi pentru consolidarea și dezvoltarea continuă a cooperării pragmatice în diferite domenii de activitate dintre cele două țări partenere și prietene.

Partidul patriotic suveranist Dreapta Republicană prin liderul său, își exprimă înalta apreciere realizărilor dezvoltării Venezuelei in ciuda embargoului nejustificat și acordă importanță rolului și influenței Venezuelei pe scena politică internațională.

Partidul patrotic suveranist Dreapta Republicană, militează legitim pentru dezvoltarea activă a relațiilor cu Venezuela și crede că îmbunătățirea relațiilor cu SUA reprezintă un obiectiv major și pentru România, iar România ar trebui să fie dispusă să depună eforturi împreună cu Venezuela pentru a aprofunda continuu schimburile în domeniul economic, politic, cultural și interpartinic ale celor două țări, să extindă cooperarea pragmatică în domeniile economiei și comerțului și mergând pe calea cea bună, să aducă relațiile bilaterale la un nou nivel cu notorietate.

Împreună suntem puternici!

Uniți suntem invincibili!

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1