May 29, 2024
News Ticker

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! Lideri, modele și puterea discernământului!

Modelele demne de urmat în viață sunt esențiale pentru parcursul fiecăruia dintre noi prin labirintul existențial, fiindcă ne oferă cheia de înțelegere a realității și argumente concrete pentru a depăși obstacolele inerente.

Pentru lumea creștină, Sfinții Trei Ierarhi, adică: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Grigorie Teologul reprezintă modelele înțelepte de conducere, de gândire vizionară, de oameni bine adaptați nevoilor vremurilor lor, care au știut să  răspundă oricăror provocări și să învingă toate încercările timpului lor.

Sf. Vasile este considerat cel mai mare filantrop al tuturor timpurilor, întemeietorul, de altfel, al instituțiilor filantropice ecleziale. Sf. Ioan Gură de Aur, cel mai cunoscut exget al Sf. Scripturi, a rămas în memoria veacurilor ca cel mai mare orator și de asemenea, unul dintre cei mai importanți călăuzitori ai poporului lui Dumnezeu. Iar, Sf. Grigorie Teologul este cunoscut ca unul din cei mai importanți teologi ai tuturor timpurilor, deși toți trei au excelat în aprofundarea și formularea teologică, în buna îndrumare a creștinilor ce le-au fost încredințați și în buna știință a interpretării nevoilor concrete ale timpului lor.

În limbajul de astăzi, am putea spune că au fost lideri eficienți, bine ancorați în realitatea vremurilor lor, care au știut să ofere cel mai bun răspuns provocărilor specifice lumii lor și au îndrumat cu mare înțelepciune pe cei pe care i-au avut în grijă, ca lideri ai comunităților lor, locale. Astăzi, vedem că există o nevoie stringentă de lideri autentici, vizionari, hotărâți și curajoși, gata să înfrunte și să învingă provocările istoriei curente și să-și asume mai binele real pentru comunitățile lor. Este adevărat, nu de idei ducem lipsă, nu de oameni care doresc să fie în frunte, nu de lozinci sau de programe, ci de lideri autentici.

Cum putem discerne între atâtea oferte de conducere? Simplu! Prin lentila faptelor trecutului, a credinței, a angajamentului lor pro comunitar, a forței discursului lor public și mai ales privind la ceea ce-i recomandă: realizările, cunoștințele, intuiția și faptele vieții lor.

Priviți în jur și vedeți, dacă acum îi puteți recunoaște! Altfel, mă tem că este nevoie de multă meditație, rugăciune și străduință pentru a găsi puterea de a discerne între adevăr și minciună, între realitate și fals, trecând cu bine peste tentațiile diferitelor cântece de sirenă de pe marea acestei vieți.

Domnului istoriei să-i cerem lideri hotărâți care să aibă puterea de a transforma în bine, frumos și repede comunitățile noastre!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1