December 3, 2020
News Ticker

Covid-19, Dâmbovița! Află deciziile adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență!

Având în vedere:

– prevederile art. 4 din Anexa 2 şi cele ale art. 12 din Anexa 3 ale H.G. nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11021/27.10.2020 prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 67, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 27 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Malu cu Flori (1,82 cazuri/1000 locuitori), Vișina (1,77 cazuri/1000 locuitori), Cobia (1,69 cazuri/1000 locuitori), Răcari (1,55 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, astfel:

– este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00 – 23.00

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00 – 23.00; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

-este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc,  fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobus şi alte asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale ;

Art.3. Măsurile specifice prevăzute la art. 2 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 octombrie a.c, până la data de 10 noiembrie a.c, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1;

Art.4. Potrivit Ordinului Comun al Ministerului Educației şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020, următoarele unități de învățământ vor funcționa în scenariul 3, astfel:

  • Unitățile de învățământ de pe raza comunelor Cândești și Nucet, vor funcționa în scenariul 3 până la data de 5 noiembrie a.c, inclusiv;
  • Unitățile de învățământ de pe raza comunei Dobra vor funcționa în scenariul 3 până la data de 6 noiembrie a.c, inclusiv;
  • Unitățile de învățământ de pe raza comunei Răzvad vor funcționa în scenariul 3 până la data de 10 noiembrie a.c, inclusiv;

Art.5.  Pe perioada de aplicabilitate a HG 856/2020, respectiv 15 octombrie-13 noiembrie a.c, sunt înterzise următoarele activități:

– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii închise, cât și în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente

– nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

– în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri

– prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

 

         Art.6. Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 64/26.10.2020 se revocă;

Art.7. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Malu cu Flori, Vișina, Cobia, Răcari.

 

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile  art. 16 din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– avizul  nr. 10557/26.10.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa emis în baza hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din judeţul Dâmboviţa şi înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 10976/26.10.2020;

– avizele  nr.  24607/26.10.2020 și 24609/26.10.2020  ale Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa şi înregistrate la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 10977/26.10.2020 şi 10978/26.10.2020;

– Hotărârea CJSU nr. 54/19.10.2020 privind  aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ/clase/grupe din judeţul Dâmboviţa.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 65, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  la data de 26 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă scenariul de funcţionare nr. 1 pentru unităţile şcolare prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă scenariul de funcţionare nr. 2  pentru unităţile şcolare prevăzute în Anexa nr. 2.

Art.3. Se aprobă scenariul de funcţionare nr. 3  pentru unităţile şcolare/clasele/grupele prevăzute în Anexa nr. 3.

Art. 4.  În situaţia în care unităţile şcolare/clasele/grupele pentru care a fost aprobat scenariul de funcţionare 3, D.S.P. nu semnalează niciun impediment, acestea îşi vor relua activitatea în scenariul anterior la data stabilită prin hotărârea de suspendare a activităţii de predare faţă în faţă.

Art. 5. Hotărârea CJSU nr. 54/19.10.2020 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi revizuită în condiţiile art. 4 alin. (4) lit. e) din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 7. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi  primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

 

                                                                                                  

Anexa 1 la Hotărârea nr.  65/26.10.2020

Nr. Crt. Unitatea de învăţământ Scenariul
1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEŢULUI 1
2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREŞTI 1
3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE 1
4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREŞTI CIOCĂNEŞTI 1
5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FINTA 1
6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUŢII 1
7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TELEŞTI LUDEŞTI 1
8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI 1
9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEŞTI 1
10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI 1
11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI 1
12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI 1
13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEŞTI POTLOGI 1
14 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 1
15 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ 1
16 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞELARU 1
17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI 1
18 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULIEŞTI 1
19 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE 1
20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI 1
21 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREŞ” VULCANA BĂI 1
22 LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA 1
23 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂŢELU 1
24 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNEŞTI 1
25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞANI 1
26 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI 1
27 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI 1
28 LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI 1
29 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII 1

 

Anexa 2 la Hotărârea nr. 65/26.10.2020

Nr. Crt. Unitatea de învăţământ Scenariul
1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIŞTEA 2
2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI 2
3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCŞANI 2
4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI 2
5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂPŞUNA COBIA 2
6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONŢEŞTI 2
7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI 2
8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEŞTI CORBII MARI 2
9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE 2
10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA 2
11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI 2
12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA 2
13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREŞTI 2
14 LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI 2
15 COLEGIUL NAŢIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI 2
16 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ŞERBAN CIOCULESCU” GĂEŞTI 2
17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI 2
18 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS 2
19 ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI 2
20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEŢU 2
21 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEŞTI 2
22 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU 2
23 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 2
24 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI 2
25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI 2
26 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI 2
27 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROŞIŢA 2
28 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA 2
29 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEŞTI 2
30 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEŢI 2
31 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS 2
32 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCU 2
33 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA 2
34 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA 2
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG 2
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ 2
37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI 2
38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIŢA 2
39 LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIŞINA 2
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞINEŞTI 2
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ŞTEFAN” VLĂDENI 2
42 LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI 2
43 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEŞTI 2
44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSTEŞTI VALE 2
45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEŞTI 2
46 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI 2
47 LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEŞTI 2
48 LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI 2
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEŞTI 2
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI 2
51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEŞTI 2
52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE 2
53 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI 2
54 COLEGIUL NAŢIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI 2
55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICULEŞTI 2
56 ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNIŢA 2
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PERŞINARI 2
58 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA 2
59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA 2
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA 2
61 LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI 2
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD 2
63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI 2
64 LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU 2
65 LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU 2
66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU 2
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI 2
68 LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI 2
69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE 2
70 COLEGIUL NAŢIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA 2

 

Anexa 3 la Hotărârea nr.  65/26.10.2020

 

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Scenariul 3
1 ŞCOALA GIMNNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD toate clasele, până la data de 05.11.2020, inclusiv
2 LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI Cls. a IV-a C, a V-a C gr.2, a VI-a C gr. 2, aVIII-a B, până la data de 02.11.2020, inclusiv
3 LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI Cls. a IX-a B gr. 2, a XI-a C gr.2, până la data de 01.11.2020, inclusiv
4 LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCARI Cls. a IV-a A, a V-a gr. 1, a VI-a A gr.1, a VI-a B gr.1, a VII-a A gr. 1, a VII-a B gr. 1, până la data de 02.11.2020, inclusiv
5 LICEUL TEORETIC ”I.C. VISSARION” TITU Clasa a XII-a D, până la data de 01.11.2020, inclusiv
6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI STRUCTURA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CĂPRIORU TĂTĂRANI Toate grupele, până la data de 05.11.2020, inclusiv
7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA, STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”TEIUL DOAMNEI” TEIŞ Clasa a VII-a, până la data de 04.11.2020, inclusiv
8. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOICEŞTI STRUCTURA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 2, DOICEŞTI Grupa mijlocie, până la data de 01.11.2020, inclusiv

 

 

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile  art. 16 din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– avizul nr. 10599/27.10.2020  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa emis în baza hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din judeţul Dâmboviţa şi înregistrat la Instituţia  Prefectului – judeţul  Dâmboviţa  sub nr. 11.029/27.10.2020;

– avizul nr.  24781/27.10.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa şi înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11.036/27.10.2020;

– Hotărârea C.J.S.U. nr. 65/26.10.2020 privind  aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ/clase/grupe din judeţul Dâmboviţa.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 66, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  la data de 27 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Până la data de 04.11.2020, inclusiv, clasele  a VI-a, a VII-a și a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Lungulețu – Structura  Școala  Gimnazială Serdanu, Lungulețu vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 2. Până la data de 02.11.2020, inclusiv,  grupa mixtă din cadrul Liceului Teoretic „Ion Ghica” Răcari – Structura  Grădinița cu Program Normal Colacu, Răcari va funcţiona în scenariul 3.

Art. 3. În situaţia în care până la datele menţionate  la art. 1-2, D.S.P. Dâmboviţa nu semnalează niciun impediment, efectele prezentei hotărâri încetează şi activitatea claselor/ grupelor menţionate mai sus va fi reluată potrivit scenariului anterior.

Art. 4. Hotărârea C.J.S.U. nr. 65/26.10.2020 se modifică în mod corespunzător potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Art. 5.  Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi  primarilor,  în calitate de preşedinţi ai Comitetelor  Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Lungulețu, Răcari.

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2691 16 5.95
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92297 332 3.6
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5160 18 3.49
DÂMBOVIŢA DOBRA 3534 12 3.4
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6368 21 3.3
DÂMBOVIŢA NUCET 4285 13 3.03
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8899 27 3.03
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4325 12 2.77
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5119 14 2.73
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5082 13 2.56
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3139 8 2.55
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7120 18 2.53
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2461 6 2.44
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6380 15 2.35
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4721 11 2.33
DÂMBOVIŢA ULMI 4815 11 2.28
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1761 4 2.27
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9078 20 2.2
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5062 11 2.17
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7363 16 2.17
DÂMBOVIŢA GLODENI 4189 9 2.15
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10236 22 2.15
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2423 5 2.06
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4418 9 2.04
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3943 8 2.03
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5409 11 2.03
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6697 13 1.94
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15018 29 1.93
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6757 13 1.92
DÂMBOVIŢA RUNCU 4190 8 1.91
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2189 4 1.83
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2199 4 1.82
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3378 6 1.78
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3957 7 1.77
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2888 5 1.73
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4694 8 1.7
DÂMBOVIŢA COBIA 2950 5 1.69
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7096 12 1.69
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4305 7 1.63
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4323 7 1.62
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 15016 24 1.6
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4991 8 1.6
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6456 10 1.55
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5961 9 1.51
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1995 3 1.5
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4662 7 1.5
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6699 10 1.49
DÂMBOVIŢA MORTENI 2710 4 1.48
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4143 6 1.45
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3460 5 1.45
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1403 2 1.43
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4271 6 1.4
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2961 4 1.35
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19373 26 1.34
DÂMBOVIŢA IEDERA 3907 5 1.28
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3151 4 1.27
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5290 6 1.13
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8172 9 1.1
DÂMBOVIŢA FINTA 3983 4 1
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4003 4 1
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5040 5 0.99
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6267 6 0.96
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2104 2 0.95
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5302 5 0.94
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4278 4 0.94
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5369 5 0.93
DÂMBOVIŢA POIANA 3476 3 0.86
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2374 2 0.84
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3654 3 0.82
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3787 3 0.79
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5219 4 0.77
DÂMBOVIŢA MOROENI 5227 4 0.77
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9185 7 0.76
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5357 4 0.75
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2769 2 0.72
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8761 6 0.68
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3028 2 0.66
DÂMBOVIŢA RACIU 3227 2 0.62
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1969 1 0.51
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5116 2 0.39
DÂMBOVIŢA ŞELARU 3054 1 0.33
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3493 1 0.29
DÂMBOVIŢA COJASCA 9512 1 0.11
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2125 0 0
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1535 0 0
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2228 0 0
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1704 0 0
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1987 0 0
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1811 0 0
TOTAL 522484 1021 1.95

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1