Prefectura Dâmbovița! Comisie pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole


Prefectul județului Dâmbovița, în aplicarea prevederilor  Ordinului Ministrului Agriculturii și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020, publicat în M.O. nr. 320/16.04.2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, a emis Ordinul nr. 241/27.04.2020 privind constituirea comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică din anul 2020.

Conform Ordinului Prefectului, sunt stabilite atribuțiile pe care le au primarii în calitate de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență.

Astfel, deţinătorii de terenuri agricole ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale vor depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la producerea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute.

În baza înştiinţărilor, comitetul local pentru situaţii de urgenţă va întocmi un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înştiinţărilor, pe care îl transmite către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ.

Comisia stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 241/27.04.2020, formată din reprezentanți ai Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură  Dâmbovița, ai Direcției de Agricultură Dâmbovița și ai ISU „Basarab I” Dâmbovița se vor deplasa în teren pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole.

Ca urmare, reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,va întocmi un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, pe care îl va transmite către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea promovării și a finanțării acțiunilor și măsurilor urgente de intervenție în vederea înlăturării efectelor fenomenului de secetă pedologică la culturile agricole.

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1