June 14, 2024
News Ticker

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! 1 An de la târnosirea cu hramul Sfântului Voievod Neagoe Basarab


Un an de la târnosirea bisericii cu hramul SFÂNTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB, cel care a trăit O VIAȚĂ ÎN SLUJBA CREDINȚIEI STRĂMOȘEȘTI.

Cinstim, cu evlavie astăzi pe Sf. Voievod Neagoe Basarab, unul din cei mai înțelepți și mai pilduitori sfinți de la noi. El este cel mai cunoscut ucenic spiritual al Sf. Ier Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, model de politician creștin și unul din protectorii Bisericii străbune și ai culturii noastre naționale.
Peste timp, Sf. Voievod ne oferã o pildã de curaj şi de smerenie, de înţelepciune şi de putere, mãrturisind prin faptele sale cã, prin credinţa în Iisus Hristos poţi fi, nu doar un bun conducãtor, ci un autentic român, dar şi un rodnic creator de istorie.
Geniu politic, abil diplomat, ctitor de profundã culturã şi spiritualitate, teolog și om de litere, Sf. Voievod Neagoe Basarab reprezintă, în istoria noastrã româneascã, un dar de mare preţ fãcut nouã de Dumnezeu.
Sf. Voievod Neagoe Basarab este primul nostru mare erudit, ce promoveazã, prin scrierea sa, Învăţăturile către fiul sãu Theodosie, o politică autentic creştină, întemeiată pe valorile fundamentale şi nepieritoare ale Evangheliei lui Hristos.
El mãrturiseşte şi astãzi că nu este de ajuns să readuci în faţã, iar şi iar, trecutul glorios, ci susţinându-te pe el să construieşti în permanenţã viitorul!
Asemenea lui, și noi trebuie să punem în centrul existenței noastre pe Dumnezeu și Biserica Sa, pentru că numai astfel vom putea aprecia omul la adevărata lui valoare!
Gândul la Dumnezeu, după îndemnul Sf. Voievod Neagoe Basarab, să ne fie la începutul tuturor lucrurilor!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1