June 14, 2024
News Ticker

Drumuri modernizate! 6 Contracte de asociere semnate la Consiliul Județean Dâmbovița


Sala Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița (CJD) a găzduit, evenimentul de semnare a contractelor de asociere încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și 6 dintre unitățile administrativ-teritoriale din județ, respectiv Brezoaele, Costești Vale, Odobești, Cobia, Gura Șuții și Cojasca.

Acțiunea s-a derulat în prezența președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a vicepreședintelui Alin Manole, a directorului general al Direcției Generale Infrastructură Locală, Vasile Dinu, și  a primarilor celor 6 comune dâmbovițene.

Investițiile pentru care au fost semnate contractele de asociere presupun lucrări de  reabilitare și modernizare drumuri locale, după cum urmează:

 –  Modernizare drum comunal DC 152, L=1,297 km. Valoare totală contract: 816.514,07 lei (inclusiv TVA);

 – Asfaltare drumuri de interes local (ulițe), în comuna Cobia, județul Dâmbovița, L=1,943 km. Valoare totală contract: 1.917.514,71 lei (inclusiv TVA);

Asfaltare drumuri comunale și străzi comuna Cojasca, județul Dâmbovița, L=2,077 km. Valoare totală contract: 1.560.967,93 lei (inclusiv TVA);

Modernizare străzi în comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovița, L=1,857 km. Valoare totală contract: 1.446.779,33 lei (inclusiv TVA);

Modernizare străzi în comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița, L=2,013 km. Valoare totală contract: 1.978.928,35 lei (inclusiv TVA);

Modernizare drumuri locale în comuna Odobești, județul Dâmbovița, L=2,185 km. Valoare totală contract: 1.304.124,07 lei (inclusiv TVA).

În final, președintele Alexandru Oprea a transmis: ”Vă mulțumim și cred că este un act de  normalitate ceea ce facem, faptul că ducem apă sau gaze la cetățeni, așteptăm să aibă loc și inaugurările și vă așteptăm și cu lucrări la decontat, anul acesta, pentru a nu pierde banii alocați.

În perioada 2012 – 2019, în cadrul programului de asociere a Consiliului Județean Dâmbovița cu unitățile administrativ-teritoriale din județ, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură rutieră, au fost finalizate 80 de obiective, în lungime totală de aproximativ 168 km și o valoare totală de 66.409.165 lei, din care contribuția CJD a fost de 32.860.252 lei.

La această dată, au fost încheiate contractele de lucrări și se află în diferite stadii de execuție un număr de 29 de obiective, în lungime totală de circa 86 km, cu o valoare de 56.160.264 lei, din care contribuția Consiliului Județean Dâmbovița este de 31.477.152 lei. Până în prezent, pentru aceste obiective, din bugetul CJD, au fost decontate lucrări în valoare de 15.422.997 lei.

În anul 2019, prin bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița, pentru obiectivele de infrastructură rutieră derulate în asociere cu unitățile administrativ-teritoriale, a fost alocată suma de 18.385.000 lei, din care 8.325.000 lei, pentru obiectivele în curs de execuție și 10.060.000 lei pentru obiectivele la care nu a început execuția lucrărilor sau pentru care a fost emis acordul de principiu în vederea asocierii.

Sumele alocate în anul 2019, reprezintă o creștere de peste 200% față de sumele alocate în anul 2018.

De asemenea, în anul 2019, a fost emis acordul de principiu privind asocierea Consiliului Județean Dâmbovița cu un număr de 57 de unități administrativ-teritoriale, pentru aceste obiective fiind în curs de elaborare documentațiile tehnico-economice, urmând ca după finalizarea acestora și obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism, să fie aprobată asocierea și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor, în vederea derulării procedurilor de achiziție publică pentru contractarea execuției de lucrări.

Dintre obiectivele pentru care a fost emis acordul de principiu în vederea asocierii, în anul 2019, au fost finalizate documentațiile aferente și îndeplinite condițiile în vederea aprobării asocierii pentru 14 unități administrativ-teritoriale, până la această dată fiind încheiate contractele de asociere cu 8 unități administrativ-teritoriale, pentru alte 6 contractele de asociere fiind semnate astăzi.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1