August 23, 2019
News Ticker

Consiliul Județean Dâmbovița – Administrație Publică Eficientă, proiect finalizat din fonduri europene

La Târgoviște, a avut loc conferința de finalizare a proiectului implementat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității”, COD SMIS: 120631. Proiectul a fost finanțat prin Fondul Social European prin POCA 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016 – 2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 621.847,30 lei (inclusiv TVA), din care: 528.587,20 lei – valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene, 80.842,75 lei – valoarea finanțării de la bugetul de stat, și suma de 12.437,35 lei, ce reprezintă contribuția solicitantului – de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin al clienților, susținut de dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

S-a urmărit implementarea unui Sistem de Management al Calității certificat conform Standardului Internațional ISO 9001:2015 (SMC) și a instrumentului de management al performanței Balance Scorecard (BSC).

Obiectivul propus a fost în concordanță cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA, în care sunt sprijinite autoritățile și instituțiile publice locale să-și dezvolte și să implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. SMC (Sistemul de Management al Calității) – implementat la nivelul instituției în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015;
  2. Sistem Balance Scorecard – implementat la nivelul instituției;
  3. Dezvoltarea de noi abilități în vederea optimizării procesului decizional adresat cetățenilor.

Durata de implementare a proiectului a fost de 16 de luni de la data semnării contractului de finanţare (29.01.2018 – 29.05.2019).

Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, www.cjd.ro, persoană de contact: Anda Gagiu, manager de proiect.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.