February 21, 2024
News Ticker

Asociaţia GAL Târgoviştea Egalităţii de Şanse deschide Programul Voluntari pentru Târgovişte

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Târgoviştea Egalităţii de Şanse” anunţă deschiderea programului „VOLUNTARI PENTRU TÂRGOVIŞTE.”

Astfel, se doreste identificarea şi recrutarea unor studenţi pentru un stagiu de voluntariat în cadrul programului „VOLUNTARI PENTRU TÂRGOVIŞTE”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările si completările ulterioare.

Acţiunile ce se vor desfăşura în cadrul stagiului au rolul de a dezvolta abilităţile studenţilor în ceea ce priveşte scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană.

Ne aflăm la prima etapă a programului „Voluntari pentru Târgovişte.” Obiectivul principal al acestui program este acela de a sprijini şi a contribui la dezvoltarea studenţilor voluntari, în raport cu tot ceea ce presupune elaborarea şi implementarea unui proiect cu finanţare externă.

Considerăm că, la nivelul Municipiului Târgovişte, se înregistrează un deficit în ceea ce priveşte experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, motiv pentru care, implicarea studenţilor în acest program, va contribui la atingerea scopului primordial al Strategiei ce a fost elaborată de către Asociaţia GAL „Târgoviştea Egalităţii de Şanse”, respectiv dezvoltarea locală a Municipiului Târgovişte, prin implicarea cetăţenilor.

În egală măsură, având în vedere acțiunile care se vor derula în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târgoviște, ne dorim ca prin intermediul programului de voluntariat, să realizăm o conexiune cât se poate de strânsă între actorii locali și comunitățile urbane marginalizate, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care acestea se confruntă.

Activitatea voluntarilor este cât se poate de importantă, iar pregătirea acestora se va realiza în mod etapizat, prin parcurgerea unor ședințe de pregătire teoretică, urmate de susținerea unor examene, manager GAL – jr. Vasile Apostol

Prima etapă a programului se va desfășura în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019.

Numărul estimat de studenți voluntari care se vor putea implica în program va fi de până la 5 participanți.

La sfârșitul programului „VOLUNTARI PENTRU TÂRGOVIȘTE”, studenții vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menționate abilitățile dobândite.

Stagiul de voluntariat va include 3 componente:

  1. Elaborarea unei cereri de finanţare;
  2. Prezentarea sistemului informatic MySmis;
  3. Implementarea proiectului.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul GAL, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 216, în perioada 03.01.2019 – 18.01.2019 (de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00) şi vor conţine:

  • Cerere de înscriere în programul „VOLUNTARI PENTRU TÂRGOVIŞTE”;
  • Copia actului de identitate;
  • Curriculum vitae Europass (semnat şi datat).

Condiţii:

  • Disponibilitatea de a se implica în desfăşurarea activităţilor specifice Asociaţiei GAL „Târgoviştea Egalităţii de Şanse”;
  • Să aibă calitatea de student, dovedită cu adeverinţă;
  • Să fie apt/aptă din punct de vedere medical.

Candidații admişi vor fi informați telefonic pentru a se prezenta în vederea semnării contractelor de voluntariat și furnizarea informațiilor necesare activităților următoare.

Relații  suplimentare  puteți  obține  la  numărul  de  telefon: 0785115071 – Ilie Roxana Mihaela – coordonator program.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1