February 8, 2023
News Ticker

100 de ani de la Marea Unire! Simpozion la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște

Vineri, 19 octombrie 2018, orele 11.00, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa organizează Simpozionul „100 de ani de la Marea Unire.  Momente ale desăvârșirii româniei moderne”.

Evenimentul este parte a proiectului „100 de ani de la Marea Unire”, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PROGRAM SIMPOZION

TÂRGOVISTE

19-20 octombrie 2018

Sediul Bibliotecii Judetene Dâmbovita

(Str. Stelea, nr.2)

CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVITA

BIBLIOTECA JUDETEANA „ION HELIADE RADULESCU”

COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL „CURTEA DOMNEASCA”

MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE

Vineri, 19 octombrie 2018

_ 11.00

Deschiderea lucrarilor Simpozionului

Alocutiuni din partea oficialitatilor

_ 11.15

Comunicari în plen

_ Contribu_ia bisericii strabune la înfaptuirea Marii Uniri de la 1918

Prof. univ. dr. Nifon Mihai_a, Arhiepiscop _i Mitropolit al Târgovistei

_ Bucure_tii sub ocupa_ia germana acum 100 de ani

Acad. Constantin Balaceanu-Stolnici

_ Rolul proprieta_ilor domnilor _i boierilor din _ara Româneasca _i

Moldova în Transilvania în conservarea structurilor _i tradi_iilor

române_ti

Prof. univ. dr. _arolta Solcan

_ Problema încorporarii Basarabiei în Imperiul _arist

Prof. univ. dr. Radu _tefan Vergatti

_ Un Centenar al Alian_ei. Diploma_ia româno-polona 1918-1939

  1. Ion Constantin

_ Distinc_ii onorifice straine acordate granicerilor români în

perioada 1918-1919

  1. Lauren_iu-_tefan Szemkovics

_ 13.00 – 13.30

Vernisajul expozitiei „100 de ani de la Marea Unire”

Prezinta: dr. Corina Andrei

Prezentare de uniforme si arme din Primul Razboi Mondial

(„6 Dorobanti” – Asociatie de Reconstituire Militara)

_ 14.00 – 15.00

Pauza

_ 15.15

Lucrari pe sectiuni

Sectiunea I – „ISTORIE” (Sala de Conferinte)

Moderator: Prof. dr. Alexandru Stefanescu

_ 1968 – Semicentenarul Marii Uniri: un moment de reorientare

na_ionala al regimului comunist din România

Prof. dr. Alexandru V. _tefanescu

_ Evolu_ia statului românesc de-a lungul secolelor pâna la Marea

Unire din 1918 – etape _i semnifica_ii ale unui parcurs al

continuita_ii

Pr. dr. Florin _erbanescu

_ Memorie _i cinstire: Manastirea Dealu – un reper cultural si

spiritual pentru relicva lui Mihai Viteazul (1601-1916)

Prof. dr. Cornel Marculescu

_ Ideea de unitate na_ionala în politica _i istoriografia anilor 1959-

1965

Prof. dr. Stan Stoica

_ Reprezentantii diplomatici ai Frantei si Marii Britanii la Bucuresti

si Marea Unire

Prof. dr. Ion Stanel

_ „Cuibul de _oimi” – Liceul Militar de la Mânastirea Dealu

Prof. dr. Daniel Diaconescu

_ Justitie _i injusti_ie în vremea ocupatiei României din Primul

Razboi Mondial

  1. Cristina Narcisa Vergatti

_ Considera_ii privind idealul unirii reflectat în istoriografia _i

presa comunista

Prof. Stancu Ferezia

_ Momentul Unirii redat în manualele scolare din comunism (1947-

1989)

  1. Simona Preda

_ Marea Unire. Razboi _i pace

Cristian Patra_coniu

Sectiunea II – „CULTURA SI RELIGIE” (Sala Multimedia)

Moderator: Prof. univ. dr. Agnes Erich

_ Implicarea dascalilor în înfaptuirea Marii Uniri din 1918

Prof. dr. Gabriela Istrate

_ Personalitati din istoria _arii Românesti de la începutul secolului

al XVI-lea _i contributia lor la faurirea identitatii românesti

ortodoxe

Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu

_ Contribu_ii ortodoxe române_ti la realizarea idealului de unitate

na_ionala

Pr. prof. univ. dr. _tefan Florea

_ Ra_iunea de-a fi a istoriei române_ti: Dorul de Unire (Momente

medievale)

Prof. honor. univ. dr. George Coanda

_ Scriitori participan_i la evenimentele din Primul Razboi Mondial

Conf. univ. dr. Victor Petrescu

_ Legea stramo_easca a românilor, factor fundamental al

identita_ii _i unita_ii lor de credin_a, limba, neam, cultura _i

civiliza_ie

Conf. univ. dr. Ion Marian Croitoru

_ Paradigma „imaginii de rol” a Reginei Maria construita în

literatura de granita

Prof. dr. Marinusa Constantin

_ De la Mircea cel Mare la Mihai Viteazul, de la Alexandru Ioan

Cuza la Ferdinand Întregitorul

Prof. Mihai Stan

_ Spicuiri din presa româneasca în preajma Marii Uniri

Prof. univ. dr. Agnes Erich

Sâmbătă, 20 octombrie 2018

_ 10.00

Vizite documentare:

Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Târgoviste

Manastirea Dealu

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1