March 21, 2019
News Ticker

Arhiepiscopia Târgoviștei! Concurs școlar dedicat Centenarului Marii Uniri


 1. Introducere
  Concursul Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918 este organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înscriindu-se în seria de evenimente cultural-religioase dedicate Anului Centenar 2018 – Anul unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918.
  Biserica Ortodoxă Română s-a implicat de-a lungul istoriei, alături de națiunea română, în toate marile ei momente, dovedind responsabilitate și fidelitate, disponibilitate și angajament statornic în realizările importante ale acestui neam creștin.
  După ce marele vis al Unirii a fost realizat de Voievodul Mihai Viteazul, Biserica Ortodoxă Română a contribuit decisiv la menținerea vie a sentimentului de unitate a tuturor românilor într-un singur stat, prin credința puternică în valorile și viitorul neamului românesc.
 2. Descrierea Concursului
  Evenimentul cultural-educațioanal se înscrie în categoria concursurilor școlare, fiind centrat pe dezvoltarea competențelor-cheie, prin abordarea inter și transdisciplinară a conținuturilor specifice și se va desfășura în perioada 8 octombrie – 16 noiembrie 2018.
 3. Organizatori
  Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
 4. Argument
  România Mare unită, pe care o celebrăm anul acesta, are la bază credința unitară, voința hotărâtă, curajul înțelept și fidelitatea înaintașilor noștri față de valorile morale ale acestui neam, care s-a sprijinit întotdeauna, în momente glorioase sau dificile, sublime sau tragice, pe implicarea cu abnegație și curaj a slujitorilor Bisericii.
  Mai cu seamă în acest An Centenar, avem datoria, cu toții, de a omagia jertfa tuturor acelora care au făurit România Mare și de a le continua opera, prin implicarea în tot ceea ce aduce mai binele țării noastre.
 5. Obiective
  Proiectul își propune:
  Ø cunoașterea complexă a unui fragment important din istoria românească veche;
  Ø facilitarea accesului tinerilor la informații din surse diverse despre contribuția slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918;
  Ø cunoașterea de către elevii din mediul urban a importanței făuririi Statului Național Unitar Român, pentru a înțelege că Marea Unire este și pentru noi, cei de azi, o stare de spirit axată pe credința puternică în valorile perene ale neamului românesc și pentru a trezi conștiința că fiecare dintre noi are datoria de a oferi țării noastre fidelitate, responsabilitate și angajament statornic în toate demersurile cotidiene;
  Ø prezentarea diferitelor aspecte istorice premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, fundamentul religios al acesteia și evidențierea reperelor care vizează aportul oamenilor politici, alături de slujitorii Bisericii, la promovarea unității de neam și de limbă a tuturor românilor;
  Ø afirmarea contribuției spirituale și culturale a spațiului dâmbovițean la înfăptuirea Marii Uniri;
  Ø permanentizarea demersului cultural-educațional inițiat în anul 2016 de Arhiepiscopia Târgoviștei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în toate liceele din municipiul Târgoviște, prin organizarea concursului Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII, și continuat apoi, în anul 2017, prin organizarea concursului Diaconul Coresi – Voievod al limbii române și promotor al unității naționale;
  Ø stimularea elevilor capabili de performanță, prin oferirea unor premii motivante.
 6. Condiții de participare
  Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a VII-a până la a XII-a, din școlile gimnaziale și liceele din municipiul Târgoviște.
  Nu se percepe taxă de participare.
 7. Desfășurarea Concursului
  7.1. Lansarea concursului
  În perioada 8-12 octombrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va posta pe site-ul eparhial regulamentul concursului, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, și îl va transmite tuturor școlilor gimnaziale și liceelor din municipiul Târgoviște.
  7.2. Înscrierea participanților
  În perioada 15-23 octombrie, elevii care doresc să se înscrie la concurs vor informa profesorul de Religie care predă la clasă, prin care vor transmite o cerere de înscriere către Arhiepiscopia Târgoviștei.
  7.3. Etapa pe școală
  În perioada 24 octombrie – 9 noiembrie, elevii înscriși la concurs vor elabora, sub coordonarea profesorului de Religie/Limba Română/Istorie/Geografie un portofoliu de 8-10 pagini, format A4, TNR 12, la 1,5 rânduri, text (cel puțin 60% din economia portofoliului) și imagini.
  Portofoliul va conține documentări (studii, eseuri, imagini, liste bibliografice etc.), adaptate la nivelul gimnazial/liceal, cu privire la contribuția slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

În data de 12 noiembrie va avea loc o primă evaluare a portofoliilor, în etapa pe școală, de către o comisie constituită la nivelul fiecărei școli (prin decizie internă emisă de directorul instituției de învățământ), formată din profesorul de Religie, un profesor de Limba și Literatura Română și un profesor de Istorie/Geografie.
Lucrările vor fi evaluate pe trei niveluri de studiu (clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII), la etapa pe școală fiind selectate trei portofolii, câte unul (cel care a obținut punctajul maxim) pentru fiecare nivel de studiu.
Arhiepiscopia Târgoviștei va oferi diplome tuturor participanților, iar portofoliile câștigătoare, calificate la etapa finală, vor fi transmise de către profesorul de Religie, până la data de 14 noiembrie, directorului Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu menținea „pentru concursul Diaconul Coresi”.

7.4. Etapa finală
În această etapă, vor fi evaluate portofoliile desemnate câștigătoare în etapa anterioară și se vor selecta primele trei portofolii din fiecare nivel de studiu.
Evaluarea se va desfășura în data de 15 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, de către o comisie formată din:
1. Pr. dr. Ionuț ILEANA – delegatul Arhiepiscopiei Târgoviștei – Președintele Comisiei;
2. Pr. prof. dr. Mihail Iulian STAN – Inspectorul de Religie din cadrul ISJDB;
3. Dna prof. Tatiana GHIȚĂ – Inspector de Lb. Română în cadrul ISJDB;
4. Dna. prof. Mihaela ORFANU – Inspector de Istorie în cadrul ISJDB;
5. Pr. Prof. dr. Marin BUGIULESCU – Directorul Seminarului;
6. Dna prof. Simona Maria MIHAI – Președinte APR – filiala Dâmbovița;
7. Dna prof. Gabriela CATRINA – C.N. ”Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.
Se vor acorda locurile I, II și III primelor portofolii de la fiecare nivel de studiu, și mențiuni tuturor celorlalte portofolii participante la etapa finală.
În data de 16 noiembrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii tuturor elevilor înscriși la concurs, într-un cadru solemn organizat în sala de festivități a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște.
Diplomele vor fi semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. NIFON, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, de Dl. Prof. Ion SORIN, Inspector Școlar General în cadrul ISJDB și de D-na prof. Simona Maria MIHAI, Președinte APR – filiala Dâmbovița. Pe diplome vor fi menționate și numele profesorilor coordonatori.
Toți profesorii implicați în proiect vor primi adeverințe de participare (coordonator/evaluator), emise de conducerea fiecărei școli, în baza deciziei interne la care s-a făcut referire mai sus.
Nu se admit contestații în urma evaluării portofoliilor.
Elevilor participanți nu le vor fi restituite portofoliile.

 1. Calendarul de desfășurare a Concursului
  Ø 8 – 12 octombrie – lansarea concursului,
  Ø 15 – 23 octombrie – înscrierea la concurs,
  Ø 24 octombrie – 9 noiembrie – etapa pe școală,
  Ø 12 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa pe școală,
  Ø 12 – 14 noiembrie – depunerea portofoliilor câștigătoare la Seminarul Teologic,
  Ø 15 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa finală,
  Ø 16 noiembrie – festivitatea de premiere a tuturor participanților.
 2. Promovarea Concursului
  Organizatorii vor mediatiza conceptul concursului pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei, www.arhiepiscopiatargovistei.ro și pe site-ul Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița, www.religiedb.ro.

Cadrele didactice și elevii vor putea să-și exprime gândurile despre acest concurs într-un articol din revista Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița – „Evlavia”.

 1. Coordonatorii proiectului

Ø Pc. Pr. Dr. Ionuț GHIBANU, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
Ø Pc. Pr. Dr. Marian PUIESCU, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
Ø Pc. Pr. Dr. Ionuț ILEANA, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
Ø Pc. Pr. prof. dr. Mihail STAN, Inspector de Religie în cadrul ISJDB
Ø Dna prof. Tatiana GHIȚĂ, Inspector Școlar în cadrul ISJDB
Ø Dna. prof. Mihaela ORFAN, Inspector de Istorie în cadrul ISJDB
Ø Pr. Prof. dr. Marin BUGIULESCU, Directorul Seminarului
Ø Dna prof. Simona Maria MIHAI, Președinte APR – filiala Dâmbovița

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.