June 14, 2024
News Ticker

ISU Basarab I Dâmbovița! Află concluziile specialiștilor după alunecările de teren din Valeni și Glodeni


În urma precipitaţiilor abundente căzute în ultima perioadă, în judeţul Dâmboviţa s-au produs 2 alunecări de teren cu efecte deosebite, astfel:

 1. ALUNECAREA DE TEREN DIN COMUNA VĂLENI DÂMBOVIȚA

În data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren din satul Văleni Dâmbovița, în punctul Lunca, pe o lățime de cca. 300 m, care a afectat 14 gospodării.

În urma hotărârii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al comunei Văleni Dâmboviţa, au fost evacuate un număr de 11 familii (30 persoane), ale căror locuințe nu mai prezentau siguranță, marea majoritate mutându-se la rude sau cunoştinţe.

Drumrile săteşti DS 1027 (ce intersectează drumul comunal DC 30A) şi DS 2920 au fost afectate, devenind impracticabile pentru deplasarea mijloacelor auto.

A fost afectată și rețeaua electrică din zonă, prin avarierea (înclinarea) unor stâlpi de joasă tensiune, problema fiind remediată de echipele de la Electrica care au intervenit la faţa locului, fiind reconfigurată rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Din cauza configurării terenului, în zonă s-au produs acumulări de apă. S-a dispus drenarea apei de către CLSU Văleni Dâmbovița, cu ajutorul unui buldoexcavator şi evacuarea acesteia, zilnic, de către pompierii de la Detaşamentul Târgovişte, cu ajutorul motopompelor.

A fost rezolvată problema alimentării cu apă potabilă a localităţii.

La faţa locului au fost Prefectul judeţului Dâmboviţa, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Inspectorul Şef al ISU “Basarab I”, precum şi mai multe comisii (de la ISU Dâmboviţa, de specialiști formată prin ordin al prefectului, de specialişti cooptaţi de către DSU şi IGSU), care au analizat situaţia de la locul evenimentului, în vederea constatării și evaluării pagubelor, pentru stabilirea şi dispunerea de măsuri în vederea atenuării efectelor produse de alunecarea de teren.

 1. ALUNECĂRILE DE TEREN DIN COMUNA GLODENI

În satul Guşoiu din comuna Glodeni, s-a produs o alunecare de teren care a evoluat ca amploare, de la o zi la alta, fiind afectate 8 gospodării (din care una nelocuită).

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al comunei Glodeni a dispus evacuarea a 6 familii (17 persoane – 15 adulți și 2 copii) şi a bunurilor acestora, în locaţiile stabilite de CLSU.

Prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), paza bunurilor familiilor evacuate va fi asigurată de cadre ale Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.

A fost afectată şi reţeaua electrică,  dar în prezent problemele au fost remediate de către echipele de la Electrica, casele afectate fiind realimentate cu energie electrică.

Drumul comunal Sârbi, pe care se face accesul la cele 8 gospodării, este impracticabil (pe o lungime de cca.800 m) pentru deplasarea mijloacelor auto (fiind posibil numai accesul pietonal).

Conducta de alimentare cu apă potabilă este fisurată, întrurupându-se alimentarea cu apă la gospodăriile afectate. A fost înștiințată Compania de Apă Târgoviște, care urmează a interveni pentru alimentarea cu apă a zonei afectate.

Calea de acces în comuna Glodeni (DJ 716) este afectată de o alunecare de teren, o bandă de circulaţie fiind impracticabilă pentru circulaţia auto. Echipele de la SCLDP Dâmboviţa acţionează în teren pentru remedierea provizorie a situaţiei.

Alunecǎrile de teren au mai afectat o suprafaţǎ de cca. 20 ha grǎdini agricole şi cu pomi fructiferi.

Ieri – 29 martie, la faţa locului s-a deplasat comisia de specialiști (formată prin ordin al prefectului) pentru evaluarea pagubelor produse în urma alunecărilor de teren, dar şi o comisie de specialişti din ţară (din cadrul ANM, ESRI, Institutul Geologic București și Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj – Napoca, care au realizat un studiu la faţa locului, urmând a face recomandări pentru atenuarea efectelor de alunecare.

Alunecările de teren sunt monitorizate permanent de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale celor 2 comune şi ISU “Basarab I” Dâmboviţa.

 1. Concluziile şi recomandările comisiei de specialişti (coordonate de IGSU) în urma vizitei în teren la Văleni Dâmboviţa
 • Cauze: producerea unei deplasări de tip alunecare-curgere este favorizată de întrunirea câtorva condiții precum: prezența unor depozite argiloase, existența unei surse de apă (ex. precipitații, topirea zăpezii), disponibilitatea în partea superioară a unor materiale friabile, o pantă suficientă și o geometrie a suprafeței topografice care să permită canalizarea deplasării. În situația concretă de la Văleni, existența unui aport subteran de apă sub presiune în lungul văii pe care este axată alunecarea contribuie la creșterea instabilității în sectorul inferior, unde sunt situate clădirile afectate;
 • factorul declanșator al alunecării de teren îl constituie precipitațiile abundente și infiltrarea acestora în pământ;
 • alunecarea de teren este în plină dezvoltare și în funcție de condițiile meteorologice ar putea înregistra chiar viteze mai mari ale deplasării;
 • Procesul complex de alunecare-curgere de la Văleni este un proces în derulare, cu posibile extinderi mult mai ample, mai ales în partea inferioară. Pentru o asigurare a limitelor procesului complex s-ar impune însă cartarea detaliată în teren și confruntarea observațiilor de pe imaginile aeriene cu informația din teren.
 • Este necesară o monitorizare continuă a amplasamentului cu stabilirea evoluției alunecării și avertizarea populației privind posibilitatea extinderii alunecării de teren, ținând cont de prognoza meteorologică pentru această zonă, vizând evoluția termică și cantitățile de precipitații;
 • Interzicerea construirii/modernizării de locuințe fără obținerea unei autorizații de construcție care să aibă la bază un studiu geotehnic, conform legislației în vigoare;
 • Elaborarea unui studiu de hazard și risc la nivelul comunei Văleni pentru delimitarea clară a pericolului și elementelor de infrastructură, de mediu, proprietăților și populației expuse riscului;
 • Introducerea aspectelor rezultate din studiu în PUG și planificarea teritorială prin zone de interdicție pentru construit;
 • Conștientizarea populației asupra riscului și asupra necesității încheierii polițelor de asigurare obligatorie la dezastre naturale;

Căi de urmat:

Pentru a preîntâmpina dezastre de acest fel, devine necesară luarea în considerare, la nivel local, județean și național a hazardurilor (în acest caz alunecări de teren), astfel încât în cazul producerii acestora, să se minimizeze în mod optim impactul asupra omului și mediului construit. Aceasta presupune o abordare concertată, pe mai multe niveluri, susținută prin politici unitare și programe pe termen mediu și lung de reducere a riscurilor la dezastre la toate nivelurile. Printre măsurile necesar a fi aplicate în acest sens se numără:

 • hărți de zonare a susceptibilității/hazardului/riscului la alunecări de teren la nivelul unităților administrative-teritoriale locale (comune/orașe) care să fie utilizate în elaborarea planurilor teritoriale și managementul riscului;
 • utilizarea drenajului orizontal de tip sistematic, cu adâncime mică de îngropare, pentru consolidarea unei alunecări de mare amploare;
 • planificarea teritorială bazată pe studii / hărți de hazard și risc;
 • menținerea neutilizată a unor suprafețe în vederea prevenirii riscului (prin reducerea potențialului de pagube);
 • delimitarea arealelor cu alunecări vechi și actuale dar și delimitarea arealelor cu diferite probabilități de producere a acestora în viitor. Pe baza lor, prin planificarea teritorială, pot fi prevăzute restricții în construire (continuarea construirii contribuie pe de o parte la creșterea expunerii la risc, iar pe de altă parte poate duce și la supraîncărcarea versanților) precum și diferite alte condiții în utilizarea terenurilor;
 • Reducerea riscului prin:
  • reducerea probabilității de apariție (ex. construcția unor bazine de retenție, stabilizarea versanților prin lucrări inginerești și prin împădurire, etc.);
  • reducerea potențialului de pagube – adaptarea utilizărilor expuse hazardurilor – prin intermediul localizării spațiale, desfășurării lucrărilor de execuție, precum și comportamentului utilizatorilor (diminuarea numărului de elemente expuse și vulnerabile la risc prin limitarea/interzicerea utilizării terenului, reducerea potențialului de pagube monetare prin încheierea unor polițe de asigurare, etc.).
Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1