June 14, 2024
News Ticker

Primarul Târgoviștei vrea să înființeze o structură internă pentru obținerea autorizațiilor de construcție


În direcția simplificării procedurilor de obținere a autorizațiilor de construire/desființare, Primăria Târgoviște analizează posibilitatea înființării unei structuri care, la cererea solicitantului, să presteze serviciile privind obținerea avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții.

Astfel, solicitantul nu va mai fi nevoit să se deplaseze la alte instituții pentru a obține, spre exemplu, avizul de mediu, avizul privind prevenirea și stingerea incendiilor, avizul privind alimentarea cu energie electrică, avizul privind sănătatea publică, avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcții, etc.

Toate aceste servicii vor fi prestate, la cerere, de către administrația publică locală, în baza unei abilitări exprese conferite de Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.”, a mărturisit Daniel Cristian Stan – Primarul Municipiului Târgoviște.

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1