June 14, 2024
News Ticker

Deputatul PSD, Oana Vlăducă, Declarație Politică de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor


DECLARAȚIE POLITICĂ

VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEII – O ÎNCĂLCARE GRAVĂ A DREPTURILOR ȘI DEMNITĂȚII UMANE

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

La data de 25 noiembrie, marcăm o zi cu semnificație specială, care ar trebui să nu lase pe nimeni indiferent, ci, dimpotrivă, să ne îndemne să luăm atitudine și să gândim măsuri concrete.

Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin Rezoluția din 17 decembrie 1999, ziua de 25 noiembrie drept Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a invitat guvernele, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze activități care să conducă la conștientizarea acestor probleme. Trebuie să precizăm că această zi a fost stabilită în memoria celor trei surori Mirabal, activiste pentru drepturile femeilor în Republica Dominicană, ucise la ordinele dictatorului Rafael Trujillo. Violența împotriva femeilor înseamnă „orice act de violență fundamentat pe diferența de gen, care rezultă sau care poate rezulta într-o vătămare sau suferință fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acte, coerciția sau privarea arbitrară de libertăți, indiferent dacă acestea apar în viața publică sau privată”, după cum s-a stabilit în cadrul celei de-a patra Conferințe Mondiale asupra problemelor femeilor de la Beijing, desfășurată în septembrie 1995.

La data de 25 noiembrie, UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, comemorează Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, un fenomen care se face resimțit mai acut în anumite colțuri ale lumii, dar care este prezent, sub o formă sau alta, în foarte multe țări. Acest organism a susținut încă de la început această cauză și, în activitatea sa derulată de-a lungul anilor, a găsit diferite metode de luptă pentru eliminarea violenței împotriva femeii. Fondul ONU pentru Populație a luat atitudine împotriva dispariției fetelor prin selectie prenatală și pruncucidere, a oferit  asistență victimelor violențelor sexuale si celor ale violenței în familie, a oferit adăpost fetelor care refuză o căsătoria, a militat pentru sisteme legislative care să protejeze drepturile femeilor.

Violența de gen reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, manifestată sub diferite forme, fiecare dintre acestea la fel de dură, de nedreaptă și condamnabilă. Se înregistrează, din păcate, de la abuzuri sub toate formele, la violuri, de la avortarea fetușilor feminini, la mutilare, de la hărțuire, la crimă.

Toate aceste orori trebuie să înceteze! În intreaga lume, o femeie din trei este victimă a acestor tipuri de violenta, un fenomen extrem de grav care trebuie diminuat, iar măsuri ferme aplicate fără întârziere trebuie să conducă la eradicarea lui. Pentru eliminarea violenței îndreptate împotriva femeilor e nevoie de acțiuni coerente, în toate segmentele vieții sociale.

Doamnelor și domnilor,

În prezent, exista multe state care au o formă de prevedere legală privind în special violența înregistrată în familie. Sunt multe state în care violul marital poate fi pedepsit. Sunt multe state care au o formă de prevedere legislativă împotriva hartuirii sexuale sau care incriminează traficul de ființe umane. Din păcate, însă, încă sunt locuri unde astfel de măsuri nu înseamnă legi clare, iar femeile rămân fără apărare în fața unor forme de violență îngrozitoare.

Ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă, trebuie să înțelegem de ce să întâmplă. În acest caz, printre condițiile care favorizează apariția actelor de violență se află carențele educative și chiar afective ale mediului familial, deficiențe ale mediului educațional, probleme socio-economice, creșterea gradului de permisivitate socială, prezența unor tulburări psihice.

Egalitatea între femei și bărbați este, însă, un principiu de bază al Uniunii Europene, fiind recunoscut și stipulat în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Violența împotriva femeilor continuă să fie o problemă în statele membre ale Uniunii Europene, afectând drepturile fundamentale ale femeilor, precum demnitatea, accesul la educație sau la justiție și egalitatea de șanse între femei și bărbați. Impactul violenței împotriva femeilor depășește cu mult persoanele direct implicate, mergând mult mai departe și afectând familii, în special pe copii, comunități întregi și chiar societatea în ansamblu. Din păcate, sunt și mulți copii martori sau chiar victime ale unor astfel de orori.

România se numără printre statele care condamnă violența în familie, violul marital, harțuirea sexuală și traficul de ființe umane. De altfel, țara noastră face progrese importante în aplicarea acestor norme. În România, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, și implicit a violenței în familie, reprezintă o parte integrantă a politicii de stat pentru protecția familiei și de sănătate publică. Legea arată că nimeni nu trebuie să suporte violențele și protejează victimele, oferindu-le găzduire în centre speciale numite adăposturi. De asemenea, au fost organizate ample acțiuni prin care au fost condamnate ferm actele de violență împotriva femeii.

Cu toate că acest aspect este reglementat legislativ, cu toate că sunt trase semnale de alarmă, trebuie să facem, clipă de clipă, pași importanți în identificarea măsurilor care să conducă la respectarea strictă a normelor care trebuie să constituie, dincolo de toate, principii de viață. Violența în familie constituie o problemă care nu trebuie ignorată sau încadrată expeditiv la și altele. Din păcate, datele arată că în țara noastră se înregistrează femei care au fost victime ale violenței verbale sau fizice ale partenerului de viață, sunt femei hărțuite, sunt femei exploatate de adevărate rețele care se ocupă de traficul de carne vie. Mai mult decât atât, statisticile înregistrează încă femei care au decedat în urma actelor de violență îndreptate asupra lor de partenerul de viață. Dincolo de statistici, în spatele cifrelor, sunt vieți omenești curmate, destine mutilate, încredere sfărâmată.

De aceea, niciun efort nu este prea mare pentru a contribui la stoparea acestui fenomen cu consecințe extrem de grave, lipsa de acțiune neînsemnând decât acceptare.

Vă mulțumesc!

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1